Tecil Faizi - Bültenlerimiz - Tek Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti.

İçeriğe git

Tecil Faizi

Tek Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti.
Yayınlayan içinde Vergi ·
Tags: teciltecilfaiziteciloranı6183
6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48'inci maddesi ile halen yıllık %22 olarak uygulanmakta olan tecil faizi oranı yıllık %19 olarak belirlenmiştir.

Bundan böyle, 6183 sayılı Kanunun 48'inci maddesine istinaden yapılacak müracaatlara dayanılarak tecil edilen amme alacaklarına yıllık  %19 oranında tecil faizi uygulanacaktır.

Önceden tecil edilmiş ve tecil şartlarına uygun olarak ödenmekte olan amme alacaklarının bundan sonra ödenmesi gereken taksit tutarlarına yıllık %19 oranında tecil faizi uygulanacaktır.

Diğer taraftan, 6183 sayılı Kanunun 48'inci maddesine göre belirlenen tecil faizinin belirli yüzdesi esas alınarak anılan Kanunun 48/A maddesine göre tecil edilen alacaklar için hesaplanan tecil faizi oranı da yeni oran ve uygulama esasları dikkate alınarak tespit edilecektir.

Tecil faizi, Seri: A Sıra No: 1 Tahsilat Genel Tebliğinde yer alan esaslar doğrultusunda hesaplanacaktır.

Bookmark and Share

Oylayınız: 0.0/5
2019 Tek Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti.
Maslak Mah. Maslak Meydan Sok. Beybi Giz Plaza No:1 Dai:55 Sarıyer İstanbul
Tek Bağımsız Denetim ve YMM Ltd. Şti.
İçeriğe dön