yeniden - Bültenlerimiz - Tek Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti.

İçeriğe git
Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7143 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 1) de 26.05.2018 tarihinde yayımlanmış olup vergi barışı düzenlemeleri belirmeye başlamıştır.
Eser Sevinç | 28/5/2018
Tam mükellefiyete tabi ve bilanço esasına göre defter tutan gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri 24.05.2018 tarihi itibarıyla aktiflerine kayıtlı bulunan taşınmazlarını 30/9/2018 tarihine kadar aşağıdaki şartlarla yeniden değerleyebilirler.
Eser Sevinç | 25/5/2018
2017 yılı için % 14,47 (ondört virgül kırkyedi) olarak tespit edilmiştir.
Eser Sevinç | 13/11/2017
Yeniden değerleme oranı 2015 yılı için % 5,58 (beş virgül elli sekiz) olarak tespit edilmiştir.
Eser Sevinç | 10/11/2015
2015 yılı ikinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı % 1,60 (yüzde bir virgül altmış) olarak tespit edilmiştir.
Eser Sevinç | 27/7/2015
Yeniden değerleme oranı 2014 yılı için % 10,11 (on virgül on bir) olarak tespit edilmiştir.
Eser Sevinç | 17/11/2014
1. Çok geniş kapsamlı bir vergi affı sözkonusu olacaktır. 2. 30 Nisan 2014 tarihine kadar olan tüm vergi borçları kapsama dahil olacaktır. 3. Dava açılmış vergi borçları da aftan yararlanabilecektir.
Eser Sevinç | 3/6/2014
2019 Tek Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti.
Maslak Mah. Maslak Meydan Sok. Beybi Giz Plaza No:1 Dai:55 Sarıyer İstanbul
Tek Bağımsız Denetim ve YMM Ltd. Şti.
İçeriğe dön