yapılandırma - Bültenlerimiz - Tek Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti.

İçeriğe git
Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7143 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 1) de 26.05.2018 tarihinde yayımlanmış olup vergi barışı düzenlemeleri belirmeye başlamıştır.
Eser Sevinç | 28/5/2018
1. Çok geniş kapsamlı bir vergi affı sözkonusu olacaktır. 2. 30 Nisan 2014 tarihine kadar olan tüm vergi borçları kapsama dahil olacaktır. 3. Dava açılmış vergi borçları da aftan yararlanabilecektir.
Eser Sevinç | 3/6/2014
2019 Tek Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti.
Maslak Mah. Maslak Meydan Sok. Beybi Giz Plaza No:1 Dai:55 Sarıyer İstanbul
Tek Bağımsız Denetim ve YMM Ltd. Şti.
İçeriğe dön