tevkifat - Bültenlerimiz - Eser Sevinç Yeminli Mali Müşavir

İçeriğe git

Kısmi KDV tevkifatı

Kısmi tevkifat kapsamına giren işlemlerde, işlem bedeli üzerinden hesaplanan KDV'nin tamamı değil, bu işlemler için belirlenen orandaki kısmı alıcılar tarafından sorumlu sıfatıyla beyan edilip ödenmekte, tevkifata tabi tutulmayan kısım ise satıcılar tarafından mükellef sıfatıyla beyan edilip (beyannamede ödenmesi gereken KDV çıkması halinde) ödenmektedir.
Eser Sevinç | 21/8/2014
Eser Sevinç tarafından hazırlanmıştır.
İçeriğe dön