teşvik - Bültenlerimiz - Eser Sevinç

Atatürk
İçeriğe git

Genç Girişimci Vergi ve Sigorta Prim Teşviki

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun Mükerrer 20 nci maddesi ile 10.02.2016 tarihinden itibaren ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle adlarına ilk defa gelir vergisi mükellefiyeti tesis olunan genç girişimcilerin, faaliyete başladıkları takvim yılından itibaren üç vergilendirme dönemi boyunca elde ettikleri kazançlarından yıllık 75.000 TL’lik kısmı gelir vergisinden istisna edilmiştir.
Eser Sevinç | 11/3/2019

Şirket kuruluşlarında işyeri tescili

İşverenlerin kural olarak SGK’ya vermiş oldukları işyeri bildirgelerini şirket kuruluşunda vermelerine gerek kalmamıştır. Ticaret sicil müdürlüklerine şirket kuruluş başvurusu sırasında şirket kuruluş dilekçesi ve bildirim formuyla birlikte işyeri tescilinde verilmesi gereken belgelerin ve ıslak imzalı e-sigorta sözleşmesinin verilmesi, ayrıca e-sigorta şifresini işveren haricinde bir kişi alacaksa, buna ilişkin vekaletnameyi ibraz etmesi halinde bu bilgiler SGK’ya aktarılacaktır. Böylece, kuruluş dilekçesinde sigortalı çalıştırmaya dair bilgi bulunmasa ve kurulan şirkete ait işyerinde herhangi bir sigortalı çalışmasa dahi işyeri tescili yapılacak ve e-sigorta şifresi de e-devlet üzerinden gönderilecektir. Sicil müdürlüğü tarafından işyerine ilişkin tescil bilgilerini içeren form dökümü işverene tebliğ edilecektir.
Eser Sevinç | 6/4/2018

Ar-Ge Merkezi Teşvikleri

En az otuz Ag-Ge tam zaman eşdeğer Ar-Ge personeli istihdam etmek gerekir. Ar-Ge personeli, Ar-Ge faaliyetlerinde doğrudan görevli araştırmacı ve teknisyenleri ifade eder. Araştırmacıların en az lisans mezunu olmaları gerekmektedir. Teknisyenler ise meslek lisesi veya meslek yüksekokullarından mezun teknik bilgi ve deneyim sahibi kişilerdir.
Ali Çağsel Sev | 23/6/2016

Yatırımlarda Devlet Yardımı

Büyük ölçekli yatırımlar ile bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında desteklenen yatırımlarda sigorta primi işveren hissesi desteğinin uygulanma süresi, 31.12.2016 tarihine kadar başlanılan yatırımlar ve 01.01.2017 tarihinden itibaren başlanacak yatırımları kapsayacak şekilde değiştirilmiştir.
Ali Çağsel Sev | 13/4/2016

KOBİ PROJE DESTEK PROGRAMI

KOBİ Proje Destek Programı kapsamında “KOBİ’lerin Yönetim Becerilerini ve Kurumsal Yetkinliklerini Geliştirmek” ve “KOBİ’lerin Markaya Yönlendirilmesi” konularında çağrıya çıkılması ve KOBİ’lerin projelerinin desteklenmesi yönünde çalışmalarını tamamlanmış bulunmaktadır.
Eser Sevinç | 19/2/2015

Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesi

Kararın amacı, Türkiye'de tieari ve/veya sınai faaliyette bulunan sirketler tarafından cevre, kalite ve insan sağlığına yönelik teknik mevzuata uyum saglanabilmesini teminen akredite edilmis kurum ve/veya kuruluslardan alınacak kalite, cevre belgeleri ile insan can, mal emniyeti ve guvenligini gosterir isaretler ile tarım ürünlerine iliskin laboratuvar analizleri ve belgelendirme islemleriyle ilgili harcarnaların belirli bir bölümünün Destekleme ve Fiyat lstikrar Fonu'ndan karsilanmasidır.
Eser Sevinç | 16/9/2014
İçeriğe dön