sahte - Bültenlerimiz - Eser Sevinç Yeminli Mali Müşavir

İçeriğe git

Kodlama Karşısındaki Yargı Kararları

Gerek davalı idarenin gerekse bağlı bulunduğu hiyerarşik üst makamların mükellefleri bu şekilde kategorize edebilmelerine olanak sağlayan hiçbir yasal düzenleme bulunmadığı gibi anayasada da buna izin veren bir hüküm yer almamaktadır. Bu şekilde yasal dayanağı olmadan yapılacak bir sınıflandırma, vergi barışını bozucu etki yaratacağı gibi, anayasada güvenç altına alınan temel kişi hak ve hürriyetlerine de aykırılık teşkil eder.
Eser Sevinç | 11/9/2015

Sahte faturaya çifte ceza

Türkiye 7 numaralı Protokole taraf değildir. Bu nedenle, 7 numaralı Protokolün 4. Maddesine atıf yaparak, Türkiye’de de VUK 359 uyarınca hem idari para cezası verildiği hem de hapis cezası verildiğinden hareketle AİHM’e başvurmak mümkün değildir. AİHM’in bu konudaki Kararları Türkiye’nin 7 numaralı Protokole taraf olmaması nedeniyle Türkiye için bağlayıcı değildir.
Eser Sevinç | 13/3/2015

Maliye'nin Kod Uygulaması Devam Ediyor

Verilen süre içerisinde olumsuzluğunu gidermeyen mükellefler özel esaslar kapsamına alınacaktır. Kısaca, kendisine bu konuda ‘olumsuzluğu giderme’ bildiriminde bulunanlar söz konusu bildirime uygun davranmazlarsa özel esaslara tabi olacaklar, daha açıkçası ‘KOD’a alınacaklardır.
Eser Sevinç | 23/12/2013
Eser Sevinç tarafından hazırlanmıştır.
İçeriğe dön