posta - Bültenlerimiz - eYMM Eser Sevinç Yeminli Mali Müşavir

İçeriğe git

Maliye Tebligat İşlemleri

Nüfus hizmetleri kanununa göre oluşturulan adres kayıt sisteminde bulunan yerleşim yeri adresi bilinen adresler arasına eklenmiştir. 1/1/2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere değişiklikler yapılmıştır:
Eser Sevinç | 13/6/2019

Elektronik Tebligat Yapılması Zorunlu Olan Şirketler

Tacirler arasında, diğer tarafı temerrüde düşürmeye, sözleşmeyi feshe veya sözleşmeden dönmeye ilişkin ihbar veya ihtarlar noter aracılığıyla, taahhütlü mektupla, telgrafla veya güvenli elektronik imza kullanarak kayıtlı e-posta sistemi ile yapılır.
Eser Sevinç | 29/5/2015
Yeminli Mali Müşavir Eser Sevinç tarafından hazırlanmıştır.
İçeriğe dön