pasaport - Bültenlerimiz - Eser Sevinç Yeminli Mali Müşavir

İçeriğe git

6663 Sayılı Torba Kanun ile Vergi Kanunlarında Yapılan Düzenlemeler

Gübre ve yem teslimlerinde KDV istisnası: Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 13. maddesinin birinci fıkrasına eklenen (ı) bendiyle, gübre ve yem teslimleri KDV’den istisna edilmiştir. Tam istisna edilen mal teslimleri nedeniyle yüklenilen vergiler, vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan vergiden indirilecektir. İndirim yoluyla telafi edilemeyen vergiler ise istisna kapsamında işlem yapan mükellefin talebi üzerine iade edilecektir.
Eser Sevinç | 5/2/2016
Eser Sevinç tarafından hazırlanmıştır.
İçeriğe dön