ortaklar - Bültenlerimiz - Eser Sevinç Yeminli Mali Müşavir

İçeriğe git

Kanuni Temsilcilerin Sorumluluğu

Kanuni Temsilcilerin Sorumluluğuna İlişkin Anayasa Mahkemesi İptal Kararı vermiştir: 3 Nisan 2015 tarihli ve 29315 sayılı Resmi Gazete'de 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'un Kanuni Temsilcilerin Sorumluluğu başlıklı mükerrer 35 inci maddesinin son iki fıkrasının iptaline ilişkin Anayasa Mahkemesinin 19/3/2015 tarihli ve E: 2014/144, K: 2015/29 sayılı Kararı yayımlandı.
Eser Sevinç | 6/4/2015

Kasa ve Ortaklar Cari Hesabının Affında Son Gün 31.12.2014'tür.

31.12.2013 tarihli bilançoda yer aldığı halde işletmede mevcut olmayan Kasa Hesabı bakiyesi ile Ortaklar Cari Hesabının bakiyesinin (Ortaklardan Net Alacaklar) beyan edilmesi suretiyle yasal kayıtların gerçeğe uygun hale getirilmesine olanak sağlanmaktadır. Bu konudaki son başvuru tarihi 31 Aralık 2014 tarihidir.
Eser Sevinç | 25/11/2014
Eser Sevinç tarafından hazırlanmıştır.
İçeriğe dön