muhtasar - Bültenlerimiz - Eser Sevinç Yeminli Mali Müşavir

İçeriğe git

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi (MPHB) muhtasar beyanname ile aylık prim ve hizmet belgesinin birleştirilerek, kesilen vergilerin matrahlarıyla birlikte sigortalının sigorta primleri ve kazançları toplamı ile prim ödeme gün sayılarının bildirilmesi için düzenlenen beyannamedir.
Eser Sevinç | 18/1/2018
Eser Sevinç tarafından hazırlanmıştır.
İçeriğe dön