kasa - Bültenlerimiz - Eser Sevinç Yeminli Mali Müşavir

İçeriğe git

Eski Yazar Kasaların Durumu

Mükelleflerin mevcut eski nesil yazar kasalarını (Ödeme Kaydedici Cihaz) mali hafızaları doluncaya kadar yeni nesil yazar kasaları ile birlikte kullanma imkanı mevcuttur.
Eser Sevinç | 12/3/2018

Yeni Nesil Yazar Kasalarda Z Raporu

Yeni nesil ödeme kaydedici cihazlarda elektronik ortamda muhafaza edildiğinden bu cihazları kullanan mükelleflerin "Z" raporlarını ayrıca kâğıda basmak ve bu şekilde muhafaza etme zorunluluğu kaldırılmıştır.
Eser Sevinç | 3/6/2015

Kasa ve Ortaklar Cari Hesabının Affında Son Gün 31.12.2014'tür.

31.12.2013 tarihli bilançoda yer aldığı halde işletmede mevcut olmayan Kasa Hesabı bakiyesi ile Ortaklar Cari Hesabının bakiyesinin (Ortaklardan Net Alacaklar) beyan edilmesi suretiyle yasal kayıtların gerçeğe uygun hale getirilmesine olanak sağlanmaktadır. Bu konudaki son başvuru tarihi 31 Aralık 2014 tarihidir.
Eser Sevinç | 25/11/2014

Kasa ve Ortaklardan Alacaklar Hesabına Uygulanacak Af

Kasa ve Ortaklardan Alacaklar Hesabına ait bakiyelerin 31.12.2013 tarihli bilançolarda yer alması şarttır. Bilanço esasına göre defter tutan kurumlar vergisi mükellefleri, 31/12/2013 tarihi itibarıyla düzenledikleri bilançolarında görülmekle birlikte işletmelerinde bulunmayan kasa mevcutları ve işletmenin esas faaliyet konusu dışındaki işlemleri dolayısıyla (ödünç verme ve benzer nedenlerle ortaya çıkan) ortaklarından alacaklı bulunduğu tutarlar ile ortaklara borçlu bulunduğu tutarlar arasındaki net alacak tutarlarını 31 Aralık 2014 tarihine kadar vergi dairelerine beyan etmek suretiyle kayıtlarını düzeltebilirler.
Eser Sevinç | 16/9/2014
Eser Sevinç tarafından hazırlanmıştır.
İçeriğe dön