kağıt - Bültenlerimiz - Eser Sevinç Yeminli Mali Müşavir

İçeriğe git

E-fatura düzenlemesi

7103 sayılı Kanunla Vergi Usul Kanunu’nun 353’üncü maddesinin (1) ve (2) numaralı bentleri değişmiş: Elektronik ortamda düzenlenmesi gerekirken kağıt ortamında düzenlenen faturalar için %10 özel usulsüzlük cezası kesileceği hükme bağlanmıştır.
Eser Sevinç | 4/4/2018
Eser Sevinç tarafından hazırlanmıştır.
İçeriğe dön