ihracat - Bültenlerimiz - Eser Sevinç Yeminli Mali Müşavir

İçeriğe git

E-İHRACAT FATURASI

Türkiye Gümrük bölgesi dışına yapılacak olan KDV Kanununun 11. maddesi kapsamındaki mal ihracı ve yolcu beraberi eşya ihracı (Türkiye'de ikamet etmeyenlere KDV hesaplanarak yapılan satışlar) kapsamında fatura düzenleyecek olan e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan mükelleflerin, ihracat faturalarını da 01.01.2017 tarihinden itibaren e-fatura olarak düzenlemeleri gerekmektedir.
| 6/12/2016

Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesi

Kararın amacı, Türkiye'de tieari ve/veya sınai faaliyette bulunan sirketler tarafından cevre, kalite ve insan sağlığına yönelik teknik mevzuata uyum saglanabilmesini teminen akredite edilmis kurum ve/veya kuruluslardan alınacak kalite, cevre belgeleri ile insan can, mal emniyeti ve guvenligini gosterir isaretler ile tarım ürünlerine iliskin laboratuvar analizleri ve belgelendirme islemleriyle ilgili harcarnaların belirli bir bölümünün Destekleme ve Fiyat lstikrar Fonu'ndan karsilanmasidır.
Eser Sevinç | 16/9/2014
Eser Sevinç tarafından hazırlanmıştır.
İçeriğe dön