iştirakler - Bültenlerimiz - Eser Sevinç Yeminli Mali Müşavir

İçeriğe git

İştirak karlarının muhasebesi

Kârın sermayeye eklenmesi suretiyle yapılan sermaye artırımının şirketin mal varlığını artırıcı bir etkisi yoktur. Artırım nedeniyle oluşan payları temsil eden hisse senetlerinin ortaklara dağıtılması halinde ortakların mal varlığında da artış meydana gelmez.
Eser Sevinç | 20/9/2017
Eser Sevinç tarafından hazırlanmıştır.
İçeriğe dön