işlem - Bültenlerimiz - Eser Sevinç Yeminli Mali Müşavir

İçeriğe git

7.000 TL ve Üzeri İşlemler

Gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin kendi aralarındaki ticari işlemler ile nihai tüketicilerden mal ve hizmet bedeli olarak 7.000 TL’yi aşan tahsilat ve ödemelerini banka, finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etmek zorundadır.
Eser Sevinç | 5/1/2018
Eser Sevinç tarafından hazırlanmıştır.
İçeriğe dön