damga - Bültenlerimiz - Tek Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti.

İçeriğe git
13/9/2018 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 85 sayılı “Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın uygulanması kapsamında, döviz cinsinden kararlaştırılmış sözleşmelerdeki bedellerin Türk parası olarak değiştirilmesine ilişkin düzenlenen kağıtlarda damga vergisi uygulaması belirtildiği gibidir.
Eser Sevinç | 26/11/2018
Maliye Bakanlığı'nca, muhtasar, damga vergisi, katma değer vergisi ve kurumlar vergisi beyannamelerinin verilme süreleri uzattıldı.
Eser Sevinç | 20/4/2017
ÖZEL OKULLAR İLE ÖĞRENCİLER/VELİLERİ ARASINDA DÜZENLENEN ÖĞRENCİ KAYIT SÖZLEŞMELERİ DAMGA VERGİSİNDEN İSTİSNA EDİLMİŞTİR.
Eser Sevinç | 25/8/2016
Şirketinizin yönetim kurulu üyeleri ve diğer şirket ortakları arasında yapılan hisse devir işleminin karar defterine yazılmasına ilişkin Yönetim Kurulu Kararının, hissesini devreden ve devralan Yönetim Kurulu üyelerinin imzasını ihtiva eden devre ilişkin kısmının Damga Vergisi Kanununa ekli (1) sayılı tablonun I/A-1 fıkrası uyarınca nispi damga vergisine tabi tutulması; ancak yönetim kurulu üyesi olmayan diğer ortakların hisselerinin devrine ilişkin kısmının ise bu ortakların da imzasının bulunması halinde damga vergisine tabi tutulması gerekmektedir.
Eser Sevinç | 7/4/2015
Damga vergisi alacağının doğması için belli bir hukuki işlemle ilgili kâğıdın eksiksiz olarak tekemmül etmiş olması gerekir. Kâğıt eksiksiz olarak tekemmül ettikten sonra muamelenin feshedilmiş olması vergilemeyi etkilemez. Damga Vergisi, ticari ve medeni işlemlerle ilgili olarak düzenlenen kağıtlar dolayısıyla alınır. Kağıt düzenlenmemişse, vergileme yapılmaz.
Eser Sevinç | 11/11/2013
E-ticaret sözleşmelerinin kanuni tabiri mesafeli satış sözleşmeleridir. Bu mesafeli satış sözleşmelerinin damga vergisine tabi olup olmadığı yazımız konusunu oluşturmaktadır.
Eser Sevinç | 9/10/2013
2019 Tek Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti.
Maslak Mah. Maslak Meydan Sok. Beybi Giz Plaza No:1 Dai:55 Sarıyer İstanbul
Tek Bağımsız Denetim ve YMM Ltd. Şti.
İçeriğe dön