belgelendirme - Bültenlerimiz - Eser Sevinç Yeminli Mali Müşavir

İçeriğe git

ÖDEMELERDE BELGELEME ZORUNLULUĞU

459 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile tahsilat ve ödemelerin tevsiki zorunluluğuna ilişkin olarak hali hazırdaki 8.000 TL olan had, 01/01/2016 tarihinden itibaren 7.000 TL olarak belirlenmiştir.
Elif Arslan | 25/12/2015
Eser Sevinç tarafından hazırlanmıştır.
İçeriğe dön