af - Bültenlerimiz - eYMM Eser Sevinç Yeminli Mali Müşavir

İçeriğe git

7020 sayılı Vergi Affı Kanunu Tam Metni

7020 sayılı BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE BAZI KANUNLARDA VE BİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 27 Mayıs 2017 tarih ve 30078 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
Eser Sevinç | 29/5/2017

Varlık barışı neler getiriyor?

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren düzenlemeler “6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun” ile yürürlüğe girdi. Vergi, sigorta primi, resim, harç vb. kesinleşmiş / dava safhasında alacakların yapılandırılması, matrah artırılması, işletme kayıtlarının düzeltilmesi ve bazı varlıkların milli ekonomiye kazandırılmasına ilişkin varlık barışı düzenlemeleri yer almaktadır.
Hakan Atalay | 7/9/2016

Yeni Vergi Affı

1. Çok geniş kapsamlı bir vergi affı sözkonusu olacaktır. 2. 30 Nisan 2014 tarihine kadar olan tüm vergi borçları kapsama dahil olacaktır. 3. Dava açılmış vergi borçları da aftan yararlanabilecektir.
Eser Sevinç | 3/6/2014

Varlık barışı

Varlık barışından yararlanmak için 31 Ekim 2013 tarihi son. Kanun sadece yurtdışından getirilecek veya bildirilecek olan varlıklara bu barış olanağı getirdi.
Eser Sevinç | 21/10/2013
Yeminli Mali Müşavir Eser Sevinç tarafından hazırlanmıştır.
İçeriğe dön