Kanun - Bültenlerimiz - Eser Sevinç Yeminli Mali Müşavir

İçeriğe git

7020 sayılı Vergi Affı Kanunu Tam Metni

7020 sayılı BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE BAZI KANUNLARDA VE BİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 27 Mayıs 2017 tarih ve 30078 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
Eser Sevinç | 29/5/2017
Eser Sevinç tarafından hazırlanmıştır.
İçeriğe dön