Esaslar - Bültenlerimiz - Eser Sevinç Yeminli Mali Müşavir

İçeriğe git

Özel Esaslara Girmemek İçin Örnek Dilekçe

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde haklarında sahte belge kullanma tespiti bulunanların verilen 15 günlük süre içerisinde işlemin gerçekliğini ispat eden veya söz konusu KDV tutarını indirim hesaplarından çıkarmak suretiyle beyanını düzelten mükelleflerin özel esaslar kapsamına alınmayacağı belirtilmiştir.
Eser Sevinç | 16/8/2016
Eser Sevinç tarafından hazırlanmıştır.
İçeriğe dön