Tacirlerin 2014 yılı Sorumlulukları - Bültenlerimiz - Tek Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti.

İçeriğe git

Tacirlerin 2014 yılı Sorumlulukları

Tek Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti.
Yayınlayan içinde TTK ·
Tags: internettacirsicil

Türk Ticaret Kanunu’nun 1 Ocak 2014 tarihinde yürürlüğe girecek olan 39. maddesinin ikinci fıkrasının iki, üç ve dördüncü cümlelerinde yer alan düzenlemeye göre;
• Ticari defterlere yapılan kayıtların dayanağı belgelerde tacirin sicil numarası, ticaret unvanı, işletmenin merkezi ile internet sitesi oluşturma yükümlülüğü varsa tescil edilen internet sitesi adresinin gösterilmesi,
• Sayılan bilgilerin internet sitesinde yayınlanması,
• İnternet sitesinde ayrıca, anonim şirketlerde yönetim kurulu başkan ve üyelerinin ad-soyadları ile taahhüt edilen ve ödenen sermaye tutarlarının, limited şirketlerde müdürlerin ad-soyadları ile taahhüt edilen ve ödenen sermaye tutarlarının yayımlanması,
gerekmektedir.

Ayrıca, ticaret sicil müdürlüklerince kendilerine MERSİS numarası verilen tacirler, ticaret sicili numarası yerine bu numarayı, verilmeyenler de ticaret sicili numaralarını ticari mektuplarda ve ticari defterlere yapılan kayıtların dayandığı belgelerde göstereceklerdir.
T
acirler tarafından düzenlenen faturaların, perakende satış vesikalarının (perakende satış fişleri, makineli kasaların kayıt ruloları, giriş ve yolcu taşıma biletleri), gider pusulalarının, müstahsil makbuzlarının, ücret bordroları, banka dekontları, tahsilat veya tediye makbuzlarının da bu kapsamda ele alınabileceğini belirtmek isteriz.


Bookmark and Share

Oylayınız: 0.0/5
2019 - Tek Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti.
YMM.Net
Maslak Mah. Maslak Meydan Sok. Beybi Giz Plaza No:1 Dai:55 Sarıyer İstanbul
İçeriğe dön