Bültenlerimiz - eYMM Eser Sevinç Yeminli Mali Müşavir

İçeriğe git

İşyeri Bildirgesi E-Sigorta Kanalıyla Gönderilebilecek

İşveren işlemlerinin kolaylaştırılması ve işlemlerin elektronik ortama taşınması amacıyla halen kağıt ortamında ilgili sosyal güvenlik merkezine verilmekte olan işyeri bildirgeleri, yakın zamanda e-Sigorta kanalıyla internet üzerinden gönderilebilecektir.
Eser Sevinç | 26/3/2014

Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketler

14 Mart 2014 tarihli ve 28941 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2014/5973 Sayılı Karar ile 2012/4213 Sayılı Karar'da değişiklik yapılarak bağımsız denetime tabi olacak şirketlerin belirlenmesinde dikkate alınan şartlar yeniden belirlenmiştir.
Eser Sevinç | 14/3/2014

İşi terk eden vergi mükellefleri

Gelir İdaresi Başkanlığı, resen terk ettirilen mükellefleri sorgulama imkanı getirmiştir: Mükellefler, iş yapacağı kişi ya da şirketlerin resen terk ettirilen mükellefler arasında olup olmadıklarını sorgulayabileceklerdir.
Eser Sevinç | 3/3/2014

Mart Ayı Genel Kurul Ayı

6102 Sayılı TTK uyarınca işletmeler hesap dönemini takip eden üçüncü ayın sonuna kadar olağan genel kurullarını yapmak zorundadır.
Eser Sevinç | 28/2/2014

Sermayelerini Asgari Sermaye Tutarına Çıkarmayıp Münfesih Olan Şirketler ile İlgili Açıklama

Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı, sermayelerini 14 Şubat 2014′e kadar arttırmadıkları için münfesih duruma düşen şirketlere son bir fırsat sunduklarını açıkladı. Yazıcı, şirketlere tebligat yapılarak faaliyete devam etmek isteyip istemediğinin sorulacağını ve durumunu gözden geçirmesi için 2 ay süre tanınacağını bildirdi.
Eser Sevinç | 26/2/2014

Yıllık Faaliyet Raporları

Şirketlerin finansal durumu ile finansal performansının genel özellikleri ve karşı karşıya olduğu temel riskler yıllık faaliyet raporunda değerlendirilir. Şirketin finansal durumuna ilişkin değerlendirmeler de finansal tablolara dayanır.
Eser Sevinç | 26/2/2014

TİCARET UNVANLARI HAKKINDA TEBLİĞ

Bu Tebliğ, 3/6/2011 tarihli ve 640 sayılı Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 34 üncü maddesi ile 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 210 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Eser Sevinç | 18/2/2014

Mesken Kira Gelirinin Vergilendirilmesinde İstisnalar

94.000 TL tutarı hesaplanırken, vergi sonrası rakamlar değil vergi öncesi yani brüt rakamlar dikkate alınacaktır. Ayrıca, bu tutarın tespitinde, sayılan bu kazanç ve iratların beyan edilip edilmemesinin ya da bu kazanç ve iratlara herhangi bir istisna uygulanıp uygulanmamasının da vergilendirme açısından bir önemi yoktur.
Eser Sevinç | 10/2/2014
Yeminli Mali Müşavir Eser Sevinç tarafından hazırlanmıştır.
İçeriğe dön