Sermaye artırımında indirim uygulamasında faiz oranı - Bültenlerimiz - Eser Sevinç Yeminli Mali Müşavir

İçeriğe git

Sermaye artırımında indirim uygulamasında faiz oranı

Eser Sevinç Yeminli Mali Müşavir
Yayınlayan içinde Vergi ·
Tags: sermayeanasözleşmeindirimfaiz
Sermaye şirketlerinin ilgili hesap dönemi içinde, ticaret siciline  tescil edilmiş olan ödenmiş veya çıkarılmış sermaye tutarlarındaki nakdi sermaye artışları veya yeni kurulan sermaye şirketlerinde ödenmiş sermayenin nakit olarak karşılanan kısmı üzerinden Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından indirimden yararlanılan yıl için en son açıklanan "Bankalarca  açılan  TL cinsinden  ticari kredilere uygulanan ağırlıklı yıllık ortalama faiz oranı" dikkate alınarak, ilgili hesap döneminin sonuna kadar hesaplanan tutarın %50'sinin kurum kazancından indirilebilecektir.

İndirim  uygulamasında  TCMB tarafından indirimden yararlanılan yıl için en son açıklanan "Bankalarca Açılan Kredilere Uygulanan Ağırlıklı Ortalama Faiz Oranları"ndan "Ticari Krediler (TL Üzerinden Açılan) (Tüzel Kişi KMH ve Kurumsal Kredi Kartları Hariç)" faiz oranının dikkate alınacağı belirtilmiştir.

Buna göre, 2016 hesap dönemine ilişkin olarak indirim uygulamasında TCMB tarafından en son açıklanan %13,57 (yüzde onüç virgül elliyedi) oranı dikkate alınacaktır.


Bookmark and Share

Oylayınız: 0.0/5
Eser Sevinç tarafından hazırlanmıştır.
İçeriğe dön