Sahte faturaya çifte ceza - Bültenlerimiz - Tek Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti.

İçeriğe git

Sahte faturaya çifte ceza

Tek Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti.
Yayınlayan içinde Vergi ·
Tags: cezavergisahtefatura

Sahte fatura düzenleme, kullanma, defter ve belgeleri ibraz etmeme, muhasebe hilesi yapma gibi durumlarda VUK 359 uyarınca hapis cezası uygulanmaktadır. Ancak hapis cezası uygulanan durumlarda aynı zamanda para cezası da gündeme gelmektedir. Ayrıca, sahte fatura düzenleyenlere hapis cezası yanında sahte fatura düzenlemekten gelir elde dildiği gerekçesi ile vergi tarhiyatı yapılabilmektedir.

Bir başka deyişle, sahte fatura kullanmanın, defter ve belgeleri ibraz etmemenin, muhasebe hilesinin hem hapis hem de para cezası bulunmaktadır. AİHM (Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi) Kararlarında vergi suçlarında  “aynı suçtan ötürü iki kez yargılanmama” ilkesi ekseninde hapis cezası ile idari para cezasının birlikte uygulanamayacağı yönünde kararlar çıkmaktadır.

AİHM defter ve belgelerin ibraz edilmemesinden ötürü hem idari para cezası hem de hapis cezası verilen davalarda 7 numaralı Protokolün 4. maddesi uyarınca yaptığı incelemelerde aynı suçtan ötürü iki kez cezalandırılma yasağının ihlal edildiğine karar vermektedir. Aynı fiilden dolayı hem idari para cezası hem de hapis cezası verilmesini bu Protokol çerçevesinde kabul etmemektedir. AİHM
in aynı suçtan ötürü iki kez yargılanmama ilkesini düzenleyen 7 numaralı Protokolünün 4. Maddesine istinaden aynı suçtan ötürü iki kez cezalandırılma yasağının ihlal edildiğine karar vermektedir.

Türkiye 7 numaralı Protokole taraf değildir. Bu nedenle, 7 numaralı Protokolün 4. Maddesine atıf yaparak, Türkiye
de de VUK 359 uyarınca hem idari para cezası verildiği hem de hapis cezası verildiğinden hareketle AİHMe başvurmak mümkün değildir. AİHMin bu konudaki Kararları Türkiyenin 7 numaralı Protokole taraf olmaması nedeniyle Türkiye için bağlayıcı değildir.Bookmark and Share

Oylayınız: 2.0/5
2019 - Tek Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti.
YMM.Net
Maslak Mah. Maslak Meydan Sok. Beybi Giz Plaza No:1 Dai:55 Sarıyer İstanbul
İçeriğe dön