Re'sen Terk Durumu - Bültenlerimiz - Eser Sevinç Yeminli Mali Müşavir

İçeriğe git

Re'sen Terk Durumu

Eser Sevinç Yeminli Mali Müşavir
Yayınlayan içinde Vergi ·
Tags: re'senterkmükellefterkvergibırakma
Vergi Usul Kanunu'nun 160'ıncı maddesi gereğince, “İşi bırakma bildiriminde bulunmayan bir mükellefin işi bıraktığının tespit edilmesi veya yapılan araştırma ve yoklamalar sonucunda bilinen adreslerinde bulunamaması ve başka bir adreste faaliyetine devam ettiğine dair bilgi edinilememesi veya başkaca bir ticari, zirai ve mesleki faaliyeti olmadığı halde münhasıran sahte belge düzenlemek amacıyla mükellefiyet tesis ettirdiğinin vergi incelemesine yetkili olanlarca düzenlenen rapor ile tespit edilmesi ve mükellefiyet kaydının devamına gerek görülmediğinin raporda belirtilmesi halinde”, mükellefin işi bırakmış kabul edilecek ve mükellefiyet kaydının vergi dairesince terkin edilecektir.

Vergi idaresinin mükellefiyet kaydı bu düzenleme uyarınca terkin edilen mükellefleri, ilgili kamu kurum ve kuruluşu ile kamu kurumu niteliğindeki meslek üst kuruluşuna bildirilmesi öngörülmüştür.

Mükellefiyeti Vergi Usul Kanunu'nun 160'ıncı maddesine göre re’sen terkin edilen sermaye şirketlerinin yönetim organlarında yer alanların sosyal güvenlik mükellefiyeti devam edecektir. Örneğin, mükellefiyeti re’sen terkin edilen bir limited şirket müdürünün Sosyal Güvenlik Kurumu'na prim ödeme yükümlülüğünün , re’sen terk tarihi itbariyle sona ermemektedir.

Yargıtay 21. Hukuk Dairesi; ticaret sicili kaydının devam ettiği, davacı şahsın da ortaklığının mevcut gözüktüğü bir olayda, “şirket ortakları yönünden Bağ-Kur kapsamında sigortalı sayılabilmek için limited şirket ortağı olmak yeterli olup şirketin vergi kaydının sona ermesinin bir önemi bulunmamaktadır. Dolayısıyla davacının ortaklığı devam ettiği sürece ve şirketin ticaret sicilinden terkinine kadar olan dönem yönünden davacı Bağ-Kur sigortalısı olacağından vergiden re’sen terk işleminin yapıldığı tarih itibariyle sigortalılığının sona ermeyeceğine” karar vermiştir (E.2015/13389 K.2016/3787 T.8.3.2016).

Bookmark and Share

Oylayınız: 0.0/5
Eser Sevinç tarafından hazırlanmıştır.
İçeriğe dön