POS Cihazlarında Zorunluluk 1.1.2018 Tarihinde Başlıyor - Tax Bulletins - Tek Auditing and Sworn-in CPA Ltd.

Go to content

POS Cihazlarında Zorunluluk 1.1.2018 Tarihinde Başlıyor

Tek Auditing and Sworn-in CPA Ltd.
Published by in Vergi ·
Tags: POSödemecihaz
Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanma Zorunluluk Tarihinde Değişiklik Yapılmıştır.

426 No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile “Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazları” kullanma mecburiyetinin başlama tarihleri belirlenmiştir.

5 Ağustos 2016 tarihli ve 29792 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 473 No.lu VUK Genel Tebliği ile 426 Sıra No.lu Tebliğin 4 üncü bölümünün (c) bendinde yer alan “1/1/2017” ibareleri “1/1/2018” olarak değiştirilmiştir.

2014 yılı satışları veya gayri safi iş hasılatı 150 Bin TL'den az olan mükellefler ve
"Bilgisayar Bağlantılı Ödeme Kaydedici Cihazları"  kullanan mükellefler için Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz kullanma mecburiyetinin başlama tarihi 1/1/2018 olarak yeniden belirlenmiştir.

Bookmark and Share

Vote: 0.0/5
Back to content