Peşin Fiyatlandırma Anlaşması - Tax Bulletins - Tek Auditing and Sworn-in CPA Ltd.

Go to content

Peşin Fiyatlandırma Anlaşması

Tek Auditing and Sworn-in CPA Ltd.
Published by in Vergi ·
Tags: transferfiyatlandırmasıilişkilikişi
Kurumlar ilişkili kişilerle emsallere uygunluk ilkesine aykırı olarak tespit ettikleri bedel veya fiyat üzerinden mal veya hizmet alım ya da satımında bulunursa, kazanç tamamen veya kısmen transfer fiyatlandırılması yoluyla örtülü olarak dağıtılmış sayılır.
Tamamen veya kısmen transfer fiyatlandırılması yoluyla örtülü olarak dağıtılan kazanç Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunlarının uygulanmasında hesap döneminin son günü itibarıyla dağıtılmış kâr payı veya dar mükellefler için ana merkeze aktarılan tutar sayılır.
Ancak bu çerçevede ilişkili kişiler ile yapılan mal veya hizmet alım ya da satım işlemlerine ilişkin transfer fiyatının tespit edilmesinde belli bir dönem için uygulanacak yöntem, mükellefin istemi üzerine idare ile anlaşılarak belirlenebilir. Bu tür anlaşmalar “Peşin Fiyatlandırma Anlaşması” olarak isimlendirilir.
Belli bir dönem için yapılan anlaşma ile Transfer Fiyatlandırması Yöntemi kapsamında ilişkili kişiler ve işlemler, anlaşmanın süresi, transfer fiyatı (kâr marjı, faiz oranı, bedel, fiyat vb.) ve kritik varsayımlar belirlenmektedir.

Bookmark and Share

Vote: 5.0/5
Back to content