Okullarda Damga Vergisi İstisnası - Tax Bulletins - Tek Auditing and Sworn-in CPA Ltd.

Go to content

Okullarda Damga Vergisi İstisnası

Tek Auditing and Sworn-in CPA Ltd.
Published by in Vergi ·
Tags: damgavergisiistisnaokulöğrencisözleşme
 
9 Ağustos 2016 tarihli ve 29796 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 6728 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 29/a maddesiyle Damga Vergisi Kanununa ekli (2) sayılı Tablo'nun"II-Öğrenciler ve askerlerle ilgili kağıtlar" başlıklı bölümünün (2) numaralı fıkrasına "beyannameler" ibaresinden sonra gelmek üzere, "ile okul idareleriyle öğrenciler veya velileri arasında düzenlenen kağıtlar" ibaresi eklenmek suretiyle,
ÖZEL OKULLAR İLE ÖĞRENCİLER/VELİLERİ ARASINDA DÜZENLENEN ÖĞRENCİ KAYIT SÖZLEŞMELERİ DAMGA VERGİSİNDEN İSTİSNA EDİLMİŞTİR.
Yapılan bu istisna düzenlemesi, 6728 sayılı Kanunun Resmi Gazete'de yayımlandığı 9 AĞUSTOS 2016 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir. İlgili Kanunun tam metni için tıklayınız.

Bookmark and Share

Vote: 0.0/5
Back to content