Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi - Bültenlerimiz - eYMM Eser Sevinç Yeminli Mali Müşavir

İçeriğe git

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi

eYMM Eser Sevinç Yeminli Mali Müşavir
Yayınlayan içinde Vergi ·
Tags: MPHBmuhtasarprimhizmetSGKmaliyekesintiücret
Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi (MPHB) muhtasar beyanname ile aylık prim ve hizmet belgesinin birleştirilerek, kesilen vergilerin matrahlarıyla birlikte sigortalının sigorta primleri ve kazançları toplamı ile prim ödeme gün sayılarının bildirilmesi için düzenlenen beyannamedir.
MPHB ile beyan edilen vergi ve sigorta primleri ayrı ayrı tahakkuk ettirilir ve bunların ödemeleri ilgili vergi kanunları ile 5510 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde yapılır.

MPHB’nin verileceği kurum, vergi kanunlarına göre vergi kesintisi yapma yükümlülüğü bulunanlar için ödeme veya tahakkukun yapıldığı; vergi kanunlarına göre vergi kesintisi yapmaya mecbur olmayanlar ile vergi kesintisi yapmaya mecbur oldukları halde kesintiye tabi ödemesi bulunmayanlar fakat sadece çalıştırdıkları sigortalıların prime esas kesintilerini beyan etme zorunluluğu olanlardan;
·        kazancı basit usulde vergilendirilenler için gelir vergisi yönünden mükellefiyetinin,
·        gerçek kişiler için ikametgâhının,
·        gerçek kişiler dışında kalanlar için ise kanuni merkezi/işyerinin,
bulunduğu yer vergi dairesidir. Çalışanlar yönünden verilecek MPHB çalışanlara ödemenin yapıldığı yer vergi dairesi neresi ise ona göre karar verilecektir.

Birden fazla vergi dairesinde gelir (stopaj) vergisi mükellefiyeti bulunanlar için çalışanların ücret ödemeleri üzerinden yapılan gelir vergisi kesintisinin beyan edileceği yer vergi dairesidir.

Beyannamelerini elektronik ortamda kendileri gönderme şartlarını taşıyan mükellefler/işverenler, kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunmamakla birlikte vergi kesintisi yapma zorunluluğu bulunanlar/işverenler ve vergi kesintisi yapma zorunluluğu olmamakla birlikte 5510 sayılı Kanun beyan etme zorunluluğu bulunan işverenler, MPHB’ni elektronik ortamda kendileri gönderebileceklerdir. MPHB kağıt ortamında verilemeyecektir.

Amasya, Bartın, Çankırı ve Kırşehir dışında 1.7.2018 den önce kendileri tarafından elektronik ortamda beyanname göndermek üzere kullanıcı kodu, parola ve şifre alan mükellefler mevcut kullanıcı kodu, parola ve şifrelerini kullanarak MPHB’ni göndereceklerdir.

Meslek mensuplarının, müşterilerine ait, basit usulde vergilendirilen mükelleflerin kayıtlarını tutan meslek odalarının üyelerine ait, işletme hesabı esasına göre defter tutan meslek odalarının ve birliklerinin üyelerine ait MPHB’ni elektronik ortamda göndermeleri mümkündür. MPHB’nin kanuni süresinde verilen beyanname olarak kabulü için onaylama işleminin beyannamenin verilmesi gereken son gün saat 23.59'a kadar tamamlanmış olması gerekmektedir.

MPHB’nin, meslek mensuplarınca elektronik ortamda gönderilmesi ve onay işleminin yapılmasıyla birlikte bu beyanname mükellef/işveren tarafından verilmiş sayılacaktır. Onaylama işlemi tamamlanan beyannameye ait tahakkuk fişi/fişleri düzenlenerek mükellefe/işverene veya meslek mensuplarına elektronik ortamda iletilecektir. Bu ileti tahakkuk fişinin/fişlerinin mükellefe/işverene tebliği yerine geçecektir.

MPHB ile beyan edilen vergi kesintileri ile sigortalıların prime esas kazanç ve hizmet bilgileri için ayrı ayrı tahakkuk fişleri düzenlenecektir.

MPHB, mükellef/işveren veya meslek mensupları tarafından onaylanarak vergi dairesine verildiği anda SGK’ya da verilmiş sayılır.

Bookmark and Share

Oylayınız: 0.0/5
Yeminli Mali Müşavir Eser Sevinç tarafından hazırlanmıştır.
İçeriğe dön