Mükelleflerin Hakları ve Ödevleri Rehberi - Tax Bulletins - Tek Auditing and Sworn-in CPA Ltd.

Go to content

Mükelleflerin Hakları ve Ödevleri Rehberi

Tek Auditing and Sworn-in CPA Ltd.
Published by in Vergi ·
Tags: rehbermükellef

[image:image-1]Gelir İdaresi Başkanlığı, mükellefleri hakları ve ödevleri konusunda bilgilendirmek amacıyla "Mükelleflerin Hakları ve Ödevleri Rehberi"ni yayınlamıştır.

Rehberde; mükellefiyetin tesis edilmesinden sona erdirilmesine kadar geçen süreçte var olan hakları ile yerine getirmek zorunda oldukları yükümlülüklere yer verilmiştir.

Söz konusu Rehbere ulaşmak için
tıklayınız.Bookmark and Share

Vote: 0.0/5
Back to content