MTV İadesi - Tax Bulletins - Tek Auditing and Sworn-in CPA Ltd.

Go to content

MTV İadesi

Tek Auditing and Sworn-in CPA Ltd.
Published by in Vergi ·

MTV İadesi
Otomobilin MTV’si bir alt tarifeden ödenebiliyor.
Bunun için:
1\. Otomobilin kasko değerinin yüzde 5’i hesaplanıyor.
2\. Kasko değerinin yüzde 5’i ile MTV tarifesi kıyaslanıyor.
3\. Aracın MTV’si, kasko değerinin yüzde 5’inden fazla ise, "bir alt dilimden" MTV ödenebiliyor.
DİLEKÇEYLE BAŞVURU
MTV avantajından yararlanabilmek için, ilgili (aracın kayıtlı olduğu) vergi dairesine, bir "dilekçe ve ekinde kasko bedelini gösteren belge" ile başvurulması yeterli.
Kasko bedelini gösteren belge, sigorta şirketlerinden temin edilebiliyor.
ÖRNEK
Örneğin 5 yaşında 3.400 cm3 olan aracın, kasko değeri 120 bin TL olsun. Bunun da yüzde 5’i 6 bin TL’dir. Tabloya göre, aracın 2014 yılı MTV’si 6.834 TL. Ödenecek vergi, kasko değerinin yüzde 5’i olan 6 bin TL’den fazla olduğu için, bir alt dilimdeki verginin yani 4.339 TL’nin ödenmesi söz konusu oluyor. Böylece, "2.495 TL daha az vergi ödenmiş oluyor".
Ayrıca, geçmişe dönük fazla ödenen "MTV’nin iade alınması" da mümkündür.


Bookmark and Share

Vote: 0.0/5
Back to content