Motorlu Taşıtlar Vergisi - Bültenlerimiz - Eser Sevinç Yeminli Mali Müşavir

İçeriğe git

Motorlu Taşıtlar Vergisi

Eser Sevinç Yeminli Mali Müşavir
Yayınlayan içinde Vergi ·
Tags: motorlutaşıtlarvergisi
Araç sahipleri her yıl yılda iki kez olmak üzere Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödemekle yükümlüdür. Kara taşıtlarının dışında uçak, helikopter ve motorlu deniz taşıtları da bu vergiye tabi olan araçlar arasında yer alıyor.
MTV, Karayolları Trafik Kanunu’na istinaden trafik şubelerine kayıtlı bulunan motorlu taşıtlar bu vergiye tabirdir. Motorlu araçların trafik sicil kaydı başladıktan sonra ödenmeye başlanan bu vergi, bu sicil kaydı silinene kadar ödenmeye devam eder.
Motorlu Taşıtlar Vergisi’nin ilk taksiti Ocak ayında, ikinci taksiti ise Temmuz ayında ödenir. İlk altı ay içinde kaydı silinenler, ikinci 6 ayın vergisini, ikinci ayda kaydı silinen araçlar ise bir sonraki yıldan itibaren bu vergiyi ödemezler.
Bu verginin hesaplanmasında aracın, otomobil, motosiklet, minibüs, otobüs, kamyon, tır ve benzeri gibi tür özellikleri dikkate alınır. Otomobil ve motosikletlerde aracın yaşı ve silindir hacmine göre bir vergi hesaplama yapılırken, otobüslerde aracın yaşı ve oturma kapasitesi, kamyonlarda da aracın yaşı ve azami toplam ağırlığı dikkate alınarak bir hesaplama yapılır.
Motorlu Taşıtlar Vergisi’nin ödemesi ise aracın bağlı bulunduğun il veya ilçedeki vergi dairelerine yapılır. Vergi dairelerinin yanı sıra anlaşmalı olan bankalar üzerinden de ödemeler gerçekleştirilebilir.
İnternet bankacılığı kullananların dikkat etmesi gereken bir konu var. Bankalar, internet şubesi ile ödeme kabul ediyor; fakat e-dekontlar vergi makbuzu yerine geçmediği için kişilerin banka şubesinden tahsilat makbuzu almaları gerekir.
Bu vergilerin geciktirilmesi durumunda, araç sahiplerine bir ceza uygulanır. Yılın ilk taksiti ödenmediğinde, ikinci taksitte ilk olarak önceki borçlar tahsil edilir. Eğer araç sahibi hiçbir vergi ödemesi yapmamışsa, ilk olarak araç sahibi bir mektupla uyarılır, sonrasında halen ödeme işlemi gerçekleşmezse Maliye Bakanlığı’nın yeni uygulamasıyla, araç sahibinin banka hesaplarına bir haciz konarak tüm ödenmemiş vergilerin tutarı tahsil edilecektir.
 
1/1/2015 tarihinden itibaren, motorlu taşıtların vergilendirilmesine ilişkin, 197 sayılı Kanunun 5 ve 6 ncı maddelerinde belirtilen (I), (II) ve (IV) sayılı tarifeler aşağıdaki gibidir.
Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifeleri
 
A. (I) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi
Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri ile motosikletler aşağıdaki (I) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.
 
(I) Sayılı Tarife
 
Motor Silindir Hacmi  (cm³)
Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)
1 - 3 yaş
4 - 6 yaş
7 - 11 yaş
12 - 15 yaş
16 ve
    yukarı yaş
 1-Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri
 1300 cm³ ve aşağısı
591,00
412,00
231,00
175,00
63,00
 1301 - 1600 cm³ e kadar
945,00
709,00
412,00
291,00
112,00
 1601 - 1800 cm³ e kadar
1.667,00
1.304,00
768,00
469,00
182,00
 1801 - 2000 cm³ e kadar
2.626,00
2.024,00
1.189,00
709,00
280,00
 2001 - 2500 cm³ e kadar
3.939,00
2.860,00
1.787,00
1.068,00
423,00
 2501 - 3000 cm³ e kadar
5.491,00
4.777,00
2.985,00
1.607,00
591,00
 3001 - 3500 cm³ e kadar
8.362,00
7.524,00
4.533,00
2.263,00
831,00
 3501 - 4000 cm³ e kadar
13.147,00
11.352,00
6.686,00
2.985,00
1.189,00
 4001 cm³ ve yukarısı
21.516,00
16.135,00
9.556,00
4.296,00
1.667,00
 2-Motosikletler 
   100 -   250 cm³ e kadar
112,00
85,00
63,00
40,00
17,00
   251 -   650 cm³ e kadar
231,00
175,00
112,00
63,00
40,00
   651 -  1200 cm³ e kadar
591,00
352,00
175,00
112,00
63,00
  1201 cm³ ve yukarısı
1.429,00
945,00
591,00
469,00
231,00
 
B. (II) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi
(I) sayılı tarifede yazılı taşıtlar dışında kalan motorlu kara taşıtları, aşağıdaki (II) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.
 
(II) Sayılı Tarife
 
Taşıt Cinsi ve Oturma Yeri /
 
Azami Toplam Ağırlık
Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)
1 - 6 yaş
7 - 15 yaş
16 ve yukarı yaş
 1) Minibüs
709,00
469,00
231,00
 2) Panel van ve motorlu karavanlar (Motor Silindir Hacmi)
  1900 cm³ ve aşağısı
945,00
591,00
352,00
  1901 cm³ ve yukarısı
1.429,00
945,00
591,00
 3) Otobüs ve benzerleri (Oturma Yeri)
  25 kişiye kadar
1.787,00
1.068,00
469,00
  26 - 35  kişiye kadar
2.143,00
1.787,00
709,00
  36 - 45  kişiye kadar
2.384,00
2.024,00
945,00
  46 kişi ve yukarısı 
2.860,00
2.384,00
1.429,00
 4) Kamyonet, kamyon, çekici ve benzerleri (Azami Toplam Ağırlık)
   1.500 kg'a kadar
637,00
423,00
209,00
   1.501 -   3.500  kg'a kadar
1.286,00
746,00
423,00
   3.501 -   5.000  kg'a kadar
1.930,00
1.607,00
637,00
   5.001 - 10.000  kg'a kadar
2.143,00
1.821,00
855,00
   10.001 - 20.000  kg'a kadar
2.574,00
2.143,00
1.286,00
   20.001 kg ve yukarısı
3.220,00
2.574,00
1.497,00
 
C. (IV) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi
Uçak ve helikopterler (Türkkuşu, Türk Hava Kurumuna ait olanlar hariç) aşağıdaki (IV) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.
 
(IV) Sayılı Tarife
 
Taşıt Cinsi ve Azami Kalkış Ağırlığı
Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)
1 - 3 yaş
4 - 5 yaş
6 - 10 yaş
11 ve yukarı yaş
 Uçak ve helikopterler
   1.150 kg'a kadar
11.950,00
9.556,00
7.167,00
5.732,00
   1.151 -   1.800 kg'a kadar
17.929,00
14.339,00
10.755,00
8.603,00
   1.801 -   3.000 kg'a kadar
23.907,00
19.125,00
14.339,00
11.473,00
   3.001 -   5.000 kg'a kadar
29.887,00
23.907,00
17.929,00
14.339,00
   5.001 - 10.000 kg'a kadar
35.865,00
28.691,00
21.516,00
17.211,00
   10.001 - 20.000 kg'a kadar
41.844,00
33.474,00
25.102,00
20.077,00
   20.001 kg ve yukarısı
47.821,00
38.254,00
28.691,00
22.952,00
 
197 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrası uyarınca; Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından tutulan sivil hava vasıtaları siciline zirai ilaçlama amacıyla kullanılmak üzere kayıt ve tescil edilmiş olan uçaklar için, bu tarifede belirtilen motorlu taşıtlar vergisi tutarları yüzde 25 oranında uygulanır.

Bookmark and Share

Oylayınız: 0.0/5
Eser Sevinç tarafından hazırlanmıştır.
İçeriğe dön