09/2020 - Bültenlerimiz - Eser Sevinç

Atatürk
İçeriğe git

Kambiyo muamelelerinde Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin nispeti

30 Eylül 2020 tarih ve 31260 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 3031 sayılı Karar ile Gider Vergileri Kanunu’nun 33’üncü maddesinde yer alan banka ve sigorta muameleleri vergisi nispetlerinin tespitine ilişkin 28.8.1998 tarihli ve 98/11591 sayılı BKK eki Kararın eki Kararın 1’inci maddesinin birinci fıkrasının e bendi değiştirilerek 30.09.2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Kambiyo muamelelerinde Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin nispeti yüzde 1’den den binde 2’ye düşürüldü.
Eser Sevinç | 30/9/2020
İçeriğe dön