03/2020 - Bültenlerimiz - Eser Sevinç Yeminli Mali Müşavir

İçeriğe git
Mücbir Sebep Halinde Bulunan Mükelleflerin, Kısmi Tevkifat Kapsamındaki Alımlarına İlişkin Düzenlenecek Faturalarda KDV Tevkifatı Uygulanmayacaktır.
Eser Sevinç | 31/3/2020
Türk Ticaret Kanunu’nda yer alan düzenlemelere göre genel kurul, yönetim kurulu veya müdürler kurulu toplantıları elektronik ortamda yapılabilmektedir.
Eser Sevinç | 31/3/2020
Bazı vergi türlerinden 50.000 TL’ye kadar olan borçların da İnteraktif Vergi Dairesi uygulaması üzerinden anlaşmalı bankaların kredi kartlarıyla ödenebilmesi uygun bulunmuştur.
Eser Sevinç | 30/3/2020
Kısa Çalışma Ödeneği başvurusu yapabilmeniz için; a. Kısa Çalışma Talep Formunu doldurunuz b. Kısa Çalışma İşçi Listesi doldurunuz c. İŞKUR e-posta adresinize gönderiniz. d. İŞKUR temsilciniz size mail ortamında dönüş yapıp eksiklerinizi bildirecektir.
Eser Sevinç | 27/3/2020
7226 Sayılı Kanun KoronoVirüs salgınında alınacak yasal tedbirler hakkında hükümleri içermektedir.
Eser Sevinç | 27/3/2020
Koronavirüs (COVID-19) salgını sebebiyle, ilgili mevzuatı uyarınca belli sürelerde vergi dairelerine verilmesi gereken YMM tasdik raporlarının verilme süreleri 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 227 nci maddesine dayanılarak uzatılmıştır.
Eser Sevinç | 26/3/2020
Çin Halk Cumhuriyeti’nin Vuhan kentinde ortaya çıkan ve birçok ülkeye yayılan Koronavirüs (COVID-19) salgınından ve bu kapsamda alınan tedbirlerden doğrudan etkilenen ve burada belirtilen mükelleflerin 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mücbir sebep hükümlerinden faydalandırılması hakkındaki açıklamalar aşağıda yer almaktadır.
Eser Sevinç | 25/3/2020
Vergi Usul Kanununun mükerrer 28 inci ve mükerrer 242 nci maddesindeki yetkiye dayanılarak 26 Mart 2020 günü sonuna kadar verilmesi gereken Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri ile 31 Mart 2020 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2020/Şubat dönemine ilişkin “Form Ba-Bs” bildirimlerinin verilme ve mezkûr tarihe kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma/imzalanma ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme sürelerinin uzatılması ile ilgilidir.
Eser Sevinç | 24/3/2020
Genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması veya süreklilik koşulu aranmaksızın işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen en az dört hafta süreyle durdurulması hallerinde, işyerinde üç ayı aşmamak üzere sigortalılara çalışamadıkları dönem için gelir desteği sağlayan bir uygulamadır.
Eser Sevinç | 23/3/2020
Vergi Usul Kanununun 17 ve mükerrer 28 inci maddelerindeki yetkiye dayanılarak; 31 Mart 2020 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2019 takvim yılına ait Yıllık Gelir Vergisi beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme sürelerinin uzatılması...
Eser Sevinç | 23/3/2020
1453 Maslak Mah.
T4a Bl. No:73
Maslak Sarıyer İstanbul
Eser Sevinç tarafından hazırlanmıştır.
İçeriğe dön