Mirasçıların Vergisel Yükümlülükleri Rehberi - Tax Bulletins - Tek Auditing and Sworn-in CPA Ltd.

Go to content

Mirasçıların Vergisel Yükümlülükleri Rehberi

Tek Auditing and Sworn-in CPA Ltd.
Published by in Vergi ·
Tags: mirasmurisverasetintikal

Mirasçıların vergisel yükümlülüklerine ilişkin olarak hazırlanan “Mirasçıların Vergisel Yükümlülükleri Rehberi”ne elektronik ortamdan ulaşabilirsiniz.
Ölüm halinde mirasçıların yapması gereken işlemlere yönelik hazırlanan rehberde;
veraset ve İntikal vergisi açısından yapılması gerekenler, gelir vergisi açısından yapılması gerekenler, katma değer vergisi ve özel tüketim vergisi açısından yapılması gerekenlere ilişkin konulara yer verilmiştir.
Rehbere ulaşmak için
tıklayınız.


Bookmark and Share

Vote: 0.0/5
Back to content