Mesken Kira Gelirinin Vergilendirilmesinde İstisnalar - Bültenlerimiz - Tek Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti.

İçeriğe git

Mesken Kira Gelirinin Vergilendirilmesinde İstisnalar

Tek Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti.
Yayınlayan içinde Vergi ·
Tags: kirameskengelirvergi

1 Ocak 2013’ten itibaren elde edilen kira gelirlerinde aşağıdaki durumlarda 3.200 TL tutarındaki vergi istisnasından yararlanılamayacaktır.
1- İstisna haddi üzerinde hasılat elde edilip beyan edilmemesi veya eksik beyan edilmesi halinde,
2- Ticari, zirai veya mesleki kazancını yıllık beyanname ile bildirmek mecburiyetinde olanlar,
3- istisna haddinin üzerinde (2013 yılı için 3.200 TL) hasılat elde edenlerden, beyanı gerekip gerekmediğine bakılmaksızın ayrı ayrı veya birlikte elde ettiği ücret, menkul sermaye iradı, gayrimenkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve iratlarının gayri safi tutarları toplamı 103’üncü maddede yazılı tarifenin üçüncü diliminde  ücret gelirleri için yer alan tutarı (2013 için 94.000 TL) aşanlar bu istisnadan faydalanamazlar.

2013 için 3.200 TL üzerinde kira hasılatı elde edenlerden beyan sınırı geçilip geçilmeyeceğine bakılmaksızın ayrı ayrı ya da birlikte elde edilen;
- Ücret,
- Menkul sermaye iradı,
- Gayrimenkul sermaye iradı,
- Diğer kazanç ve iratların toplamı 2013 için 94.000 TL’yi aşıyorsa 3.200 TL’lik istisnadan yararlanılamayacaktır.

94.000 TL
tutarı hesaplanırken, vergi sonrası rakamlar değil vergi öncesi yani brüt rakamlar dikkate alınacaktır. Ayrıca, bu tutarın tespitinde, sayılan bu kazanç ve iratların beyan edilip edilmemesinin ya da bu kazanç ve iratlara herhangi bir istisna uygulanıp uygulanmamasının da vergilendirme açısından bir önemi yoktur.


Bookmark and Share

Oylayınız: 0.0/5
2019 - Tek Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti.
YMM.Net
Maslak Mah. Maslak Meydan Sok. Beybi Giz Plaza No:1 Dai:55 Sarıyer İstanbul
İçeriğe dön