Mart Ayı Genel Kurul Ayı - Tax Bulletins - Tek Auditing and Sworn-in CPA Ltd.

Go to content

Mart Ayı Genel Kurul Ayı

Tek Auditing and Sworn-in CPA Ltd.
Published by in TTK ·
Tags: faaliyetraporyönerge

6102 Sayılı TTK uyarınca işletmeler hesap dönemini takip eden üçüncü ayın sonuna kadar olağan genel kurullarını yapmak zorundadır.

Bakanlık Komiseri bulundurup bulundurulmaması
: Olağan genel kurulda sermaye azaltımı veya artırımı veya tam bölünme kısmi bölünme veya birleşme ile ilgili kararlar alınmayacaksa bakanlık komiseri bulundurulması gerekmemektedir.

Genel kurul iç yönergesi: Genel kurul iç yönergesinin örnek hali 28 Kasım 2012 tarihli ve 28481 sayılı resmi gazetede yayımlanmıştır. Söz konusu yönergenin çıktısı alınıp ilgili boşluklara firma unvanı yazılmak suretiyle doldurulabilir.

Faaliyet raporu: Yeni TTK ile Faaliyet Raporunun hazırlanması bir yükümlülük olarak karşımıza çıkmaktadır.


Bookmark and Share

Vote: 0.0/5
Back to content