Mart Ayı Genel Kurul Ayı - Bültenlerimiz - Eser Sevinç YMM Tek Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti.

İçeriğe git

Mart Ayı Genel Kurul Ayı

Eser Sevinç YMM Tek Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti.
Yayınlayan içinde TTK ·
Tags: faaliyetraporyönerge

6102 Sayılı TTK uyarınca işletmeler hesap dönemini takip eden üçüncü ayın sonuna kadar olağan genel kurullarını yapmak zorundadır.

Bakanlık Komiseri bulundurup bulundurulmaması
: Olağan genel kurulda sermaye azaltımı veya artırımı veya tam bölünme kısmi bölünme veya birleşme ile ilgili kararlar alınmayacaksa bakanlık komiseri bulundurulması gerekmemektedir.

Genel kurul iç yönergesi: Genel kurul iç yönergesinin örnek hali 28 Kasım 2012 tarihli ve 28481 sayılı resmi gazetede yayımlanmıştır. Söz konusu yönergenin çıktısı alınıp ilgili boşluklara firma unvanı yazılmak suretiyle doldurulabilir.

Faaliyet raporu: Yeni TTK ile Faaliyet Raporunun hazırlanması bir yükümlülük olarak karşımıza çıkmaktadır.
Oylayınız: 0.0/5
2018 - Tek Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti.
YMM.Net
İçeriğe dön