Maliye'nin Kod Uygulaması Devam Ediyor - Bültenlerimiz - Tek Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti.

İçeriğe git

Maliye'nin Kod Uygulaması Devam Ediyor

Tek Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti.
Yayınlayan içinde Vergi ·
Tags: kodKDVsahtefatura

KODa alınmalar hakkında yeni tebliğ hazırlıkları sürdürülmektedir.
Mükelleflerin sahte belgelerde yer alan Katma Değer Vergisi
nin kullanıldığını tespit eden rapor; sahte belge kullanma olumsuz raporu olarak değerlendirilecektir. Mükelleflerin sahte belge kullanıldığına yönelik olarak hazırlanan inceleme raporlarında aşağıda yer alan hususların yanı sıra kullanıcının bu belgeyi kayıtlarına intikal ettirip ettirmediği veya beyannamede indirilecek Katma Değer Vergisi olarak kullanıp kullanmadığı da ayrıca belirtilecektir.
Bu tür raporlarda tarhiyat önerilmemiş olması bu raporların olumsuz rapor alma vasfını değiştirmeyecektir. Ancak reddedilen Katma Değer Vergisi tutarının sahte belge kullanımından kaynaklanmaması halinde, onaylanmayan kısmın nedenine ve miktarına bakılmaksızın düzenlenen raporlar bu kapsamda değerlendirilmeyecektir.
Vergi incelemesine yetkili olanlar tarafından düzenlenen ve sahte belge kullanılmasına ilişkin raporlarda;
İncelenen mükellefe, söz konusu belgelerin düzenleyicisi mükellef / mükellefler arasında; gerçek bir teslim ve/veya hizmetin bulunup bulunmadığına, herhangi bir ödemede bulunup bulunmadığına, ödemenin şekli (banka, çek, senet, kasa, PTT, kredi kartı ve benzeri) ile malın nakliyesine yönelik tespitler veya sahte belge düzenlendiğine dair hakkında rapor tanzim edilmiş olan mükellefin; mükellefiyet kaydının terkin edilip edilmediğine ilişkin hususlar,
Mükellefin, söz konusu belgelerdeki mal ve/veya hizmetleri gerçekten aldığı ya da almadığının, kaydi envanter ve randıman gibi ek çalışmalarla desteklenmek suretiyle değerlendirilmesi
Sahte oldukları tespit edilen belgelerin tutar ve mahiyet bazında incelenerek, bu belgelerde yer alan mal ve/veya hizmetlerin mükellefin söz konusu dönemdeki iş ve işlemlerinin niteliğine, stok durumuna, sermaye ve ödeme kapasitesine uygun olup olmadığının değerlendirilmesi
İnceleme dönemine ait beyanların tetkik edilmek suretiyle, mükellefin vergi ödeme gayretlerinin değerlendirilmesi ve sürekli olarak devreden veya iş hacimlerine uygun tutarlarda Katma Değer Vergisi ödemeyen veyahut sektör ortalamasının altında kârlılık beyan eden mükelleflerin durumunun ortaya konulması gerekmektedir.

Sahte belgelerin kullanıcısı için
sahte belge kullanıcısı, buna ilişkin raporda Sahte Belge Kullanma Olumsuz Raporu değerlendirmesi yapılacaktır. Yapılan inceleme sonucunda mükelleflerin kendileri ya da mal ve/veya hizmet satın aldıkları mükelleflerle ilgili olarak;
Defter ve belgelerini ibraz etmedikleri,
Katma Değer Vergisi beyannamelerini vermedikleri gibi nedenlerle Katma Değer Vergisi indirimlerinin reddinden kaynaklanan tarhiyatlarda, inceleme raporlarında tarhiyatın bu tespitlere ilişkin kısmının sahte belge kullanma fiilinden kaynaklandığının açıkça belirtilmemesi halinde, düzenlenen rapor olumsuz rapor kapsamında değerlendirilmeyecektir.

Sahte belge kullanma tespiti, sahte belgelerde yer alan Katma Değer Vergisi
nin indirim konusu yapıldığının tespitidir. Sahte belge kullanıldığına yönelik raporlarda belgenin sahteliğinin yanı sıra kullanıcının bu belgeyi kayıtlarına intikal ettirip ettirmediği veya beyannamede indirilecek Katma Değer Vergisi olarak kullanıp kullanmadığının tespit edilmesi gerekmektedir. Kullanıcının (Ba) bildiriminde söz konusu belgeye ve Katma Değer Vergisi tutarına yer vermiş olması, sahte belge kullandığına dair karine teşkil ettiği kabul edilecektir.
Haklarında sahte belge kullanılmasına yönelik olumsuz tespit bulunan mükellefler kendi durumlarından haberdar edilerek kendilerine 15 (on beş) gün içinde olumsuzluğu giderebilecekleri bildirilecektir. Verilen süre içerisinde olumsuzluğunu gidermeyen mükellefler özel esaslar kapsamına alınacaktır. Kısaca, kendisine bu konuda
olumsuzluğu giderme bildiriminde bulunanlar söz konusu bildirime uygun davranmazlarsa özel esaslara tabi olacaklar, daha açıkçası KODa alınacaklardır.Bookmark and Share

Oylayınız: 0.0/5
2019 - Tek Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti.
YMM.Net
Maslak Mah. Maslak Meydan Sok. Beybi Giz Plaza No:1 Dai:55 Sarıyer İstanbul
İçeriğe dön