Mali Tatil'de Uzayan Süreler - Bültenlerimiz - eYMM Eser Sevinç Yeminli Mali Müşavir

İçeriğe git

Mali Tatil'de Uzayan Süreler

eYMM Eser Sevinç Yeminli Mali Müşavir
Yayınlayan içinde Vergi ·
Tags: malitatilsürelerbeyannameödemedava
2017 yılında, mali tatil 1 Temmuz ila 20 Temmuz arasında uygulanacaktır. Mali tatil, vergi ve muhasebe uygulamalarında süreleri etkilenmektedir.  Mali tatilden kaynaklanan uzayan süreler 20 Temmuz 2017'den sonra 5 gün daha eklenmektedir.   Bu durumda, mali tatilin bitimini izleyen günden itibaren süreler 5 gün daha uzamaktadır.

Malî tatilin sona erdiği günü izleyen beş gün içinde biten kanuni ve idari süreler, malî tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren beşinci günün mesai saati bitiminde sona ermiş sayılır.

Mali tatilin getiriliş amacı, 3568 sayılı yasaya göre unvan almış meslek mensuplarının dinlenmelerinin sağlanmasıdır.

Mali tatil dolayısıyla genel olarak vergi dairesi ile ilgili bütün bildirim, beyan ve ödemeler otomatik olarak uzar. Mali tatilin bitiminden sonra yani 21 Temmuz 2017'den itibaren 25 Temmuz 2017'ye kadar ilave sürede bu gibi ödev, mükellefiyet ve beyanların yerine getirilmesi gerekir. Yine, kendisine vergi ceza ihbarnamesi tebliğ edilen bir mükellef   bu konuda 30 günlük süre içerisinde vergi yargısına müracaat edebilir. Dava açma süresinin son günü 1 Temmuz 2017'ye denk gelmesi halinde bu durumda dava açma süresi mali tatil dolayısıyla 25 Temmuz 2017'ye kadar dava açılabilir.   Sadece burada ilk dava açılacak olması dolayısıyla   mali tatil   vergi mahkemesinde dava açma süresini uzatıcı bir etkiye sahip olmaktadır.

Ancak, vergi yargısında mali tatil ilk dava açma ile ilgili durumlarda uzatıcı bir fonksiyona sahiptir, ancak, itiraz veya temyiz davalarında mali tatilin süre uzatıcı etkisi yoktur.    

Sonuç olarak, mali tatil vergi davası açılması, uzlaşma talepleri ve gelir idaresi ile ilgili birçok süreleri uzatmaktadır. Mali tatil bitimi 20 Temmuz 2017 olduğundan dolayı, en son bildirim, beyan ve ödemeler dahil olmak üzere 25 Temmuz 2017'ye kadar gerçekleştirilebilir.

Bookmark and Share

Oylayınız: 0.0/5
Yeminli Mali Müşavir Eser Sevinç tarafından hazırlanmıştır.
İçeriğe dön