Mağdur edilen vergi mükellefleri - Bültenlerimiz - Tek Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti.

İçeriğe git

Mağdur edilen vergi mükellefleri

Tek Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti.
Yayınlayan içinde Vergi ·
Tags: koduygulamasıözelesaslarvergiincelemesi
Sahte belge incelemeleri nedeniyle, dürüst işler yapan mükellefler mağdur edilmektedir. 
 
Sahte belge incelemeleri vergi müfettişleri eliyle yapılmaktadır, ancak bu müfettişler ya incelemeye başlayamamakta, ya defter ve belgelerin ibraz yazısını tebliğ edememekte, ya da sahteciler hiç ortada olmadıklarından, bu sahteciler nezdinde tam bir inceleme yapamadan tutanak tutmakta ve vergi inceleme raporu oluşturmaktadırlar. Söz konusu raporla da tam bir inceleme yapılamadığı halde, o sahteciden mal alışı olan diğer tüm mükelleflerin zarar görmesine yol açacak şekilde, faturaların diğer mükelleflerce defterlerden çıkarılmasına, düzeltme (!) beyannamesi vermesine ve hatta mükerrer vergi ödemesine (birincisi vergi sorumlusuna yapılan ödemedir) yol açılmaktadır. Bu durum vergi adaletini zedelemektedir.
 
Ancak, son dönemde yapılan mevzuat düzenlemeleri ile, vergi müfettişlerinin bu incelemelerini çok daha ayrıntılı yapması gerektiği vurgulamıştır. Nitekim Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği’nde ve Maliye Bakanlığı tarafından bu konuya ilişkin çıkarılan İnceleme Yönergesi’nde, sahte belge düzenleme ve kullanma incelemelerinde vergi müfettişlerince yapılması gereken işlemler ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. Bu rağmen incelemelerin tam olarak yapılamadığı ve vergi tekniği raporlarının halen eski usule göre yazıldığı görülmektedir.
 
Bundan başka, vergi dairelerinde de hakkında sahte belge kullanma yönünde tespit ya da rapor bulunan dürüst mükelleflerin tamamının sorgusuz sualsiz özel esaslara tabi tutulması yoluna gidilmektedir. Oysa, Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği, özel esaslar uygulamasına idareyi kısıtlayıcı bir takım tedbirler getirmiştir. 
 
Tebliğin IV/E-5 bölümü yapılan işlemlerin gerçekliğini ispata ayrılmıştır. Böylece dürüst mükelleflere almış oldukları mal veya hizmetlerin gerçekliğini ispat ederlerse, haklarında özel esaslar uygulanmayacağı belirlenmiştir.
 
Bunu ispatlamanın aracı olarak mal ve hizmet alışlarında yapılan ödemelerin banka yoluyla veya çek kullanılarak yapılmış olmasıdır. Yani, tam olarak yapılamayan vergi incelemeleri sonucu düzenlenen raporlarda, sahte olduğu iddia edilen mal veya hizmet alımlarının ödemesinin banka yoluyla ya da çek düzenlenilerek yapılmış olması durumunda ise o mükellefler hakkında özel esaslar uygulanamayacaktır. 
 
Dürüst vergi mükelleflerinin ispata rağmen mağdur edilmeleri hukuk dışı bir işlemdir ve kesinlikle bu duruma son verilmelidir.
 

Bookmark and Share

Oylayınız: 0.0/5
2019 Tek Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti.
Maslak Mah. Maslak Meydan Sok. Beybi Giz Plaza No:1 Dai:55 Sarıyer İstanbul
Tek Bağımsız Denetim ve YMM Ltd. Şti.
İçeriğe dön