Kurumların Vergisel Yükümlülükleri - Bültenlerimiz - Tek Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti.

İçeriğe git

Kurumların Vergisel Yükümlülükleri

Tek Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti.
Yayınlayan içinde Vergi ·
Tags: kurumlarvergibeyanname

KURUMLAR VERGİSİ TAHAKKUKU: Beyanname verme yükümlülüğü getirilen Kurumlar Vergisi mükelleflerinin, en geç 25 Nisan'a kadar vergi dairelerine beyanneme vermeleri ve tahakkuk fişi düzenlettirmeleri gerekiyor.
KESİN MİZAN BİLDİRİMİ: Bilanço esasına göre defter tutan gelir vergisi mükellefleri ile kurumlar vergisi mükellefleri elektronik ortamda kesin mizan bildirimi vermek zorundadır. Bildirim verme yükümlülüğü getirilen kurumların, en geç 30 Nisan'a kadar kesin mizan bildiriminde bulunmaları gerekiyor.
MÜKELLEF BİLGİLERİ BİLDİRİMİ: 413 Seri No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca düzenlenmesi gereken Mükellef Bilgileri Bildirimi 2013 yılından itibaren İnternet Vergi Dairesi ekranında kullanıma açılmış olup, bildirim verme süresinin başladığı gün olan 1 Nisan 2014 tarihi itibariyle faal olan (tasfiye işlemi devam edenler dahil) tüm Kurumlar vergisi mükellefleri ile ticari kazanç(kazancı basit usulde tespit edilenler hariç),zirai kazanç ve serbest meslek kazancı elde eden gelir vergisi mükellefleri vermek zorundadır. Bildirimin merkez ve her bir şube için ayrı ayrı verilmesi zorunludur. Bildirim verme yükümlülüğü getirilen tüm mükellefler, bildirimlerini her yıl 1 Nisan-31 Mayıs tarih aralığında elektronik ortamda vereceklerdir. Bildirimin elektronik ortamda verilmiş sayılabilmesi için onaylama işleminin yapılması zorunludur. Onaylama işleminin ise en geç, bildirimin verilmesi gereken son gün olan 31 Mayıs günü saat 24.00'e kadar tamamlanması gerekmektedir.
YILLIK İŞLETME CETVELLERİNİN GÖNDERİLMESİ VE SANAYİ SİCİL BELGESİ VİZE UZATIMI: 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanunu
na göre Sanayi Sicil Belgesi alan kuruluşların, her yıl Nisan ayı sonuna kadar “ Yıllık İşletme Cetveli ” verme zorunluluğu bulunmaktadır. Sanayi Sicil Belgeli kuruluşların 2014 yılı Yıllık İşletme Cetvellerini düzenleyerek, Nisan ayı mesai bitimine kadar Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğüne vermeleri veya Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının www.sanayi.gov.tr İnternet adresinde “e -hizmetler” bölümündeki “Yıllık işletme cetveli işlemleri” bölümünü tıklayıp kullanıcı kaydı yaptırdıktan sonra işlem yapması gerekir. Firmalar, farklı üretim adresleri için sahip oldukları her bir sanayi sicil belgesi için ayrı İşletme Cetveli vereceklerdir.
Bookmark and Share

Oylayınız: 0.0/5
2019 - Tek Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti.
YMM.Net
Maslak Mah. Maslak Meydan Sok. Beybi Giz Plaza No:1 Dai:55 Sarıyer İstanbul
İçeriğe dön