Kurum Geçici Vergisi Beyannamesinde Değişiklik Yapıldı - Tax Bulletins - Tek Auditing and Sworn-in CPA Ltd.

Go to content

Kurum Geçici Vergisi Beyannamesinde Değişiklik Yapıldı

Tek Auditing and Sworn-in CPA Ltd.
Published by in Vergi ·
Tags: beyannamekurumlarvergi
[image:image-0]Gelir İdaresi Başkanlığınca 07.04.2017 tarihinde yapılan duyuruya göre; 2017/1. Dönem Kurum Geçici Vergisi Beyannamesinin ekler kısmına "SINAİ MÜLKİYET HAKLARINDA İSTİSNA TABLOSU" alanı eklenmiştir.

Ayrıca beyannamenin “ZARAR OLSA DAHİ İNDİRİLECEK İSTİSNA VE İNDİRİMLER” bölümüne yeni kodlar eklenmesi nedeniyle, bu beyannameyi vermesi gereken tüm mükelleflerin güncel Beyanname Düzenleme Programını (BDP) Bilgisayarlarına indirip yeniden kurmaları gerekmektedir.

Bookmark and Share

Vote: 0.0/5
Back to content