Kira Ödemelerinin Belgelendirilmesi - Tax Bulletins - Tek Auditing and Sworn-in CPA Ltd.

Go to content

Kira Ödemelerinin Belgelendirilmesi

Tek Auditing and Sworn-in CPA Ltd.
Published by in Vergi ·
Tags: kirabelgegiderpusula

İşyeri kira ödemelerinde banka dekontunun tevsik edici belge olarak kullanılıp kullanılmayacağı konusunda 16.05.2013 tarih ve 89 sayılı özelge ile şu bilgiler verilmiştir:

Yasal zorunluluk kapsamında tahsilat ve ödemelerin banka veya PTT Genel Müdürlüğü aracılığıyla yapılması suretiyle tevsik edilmesi, bu zorunluluğu ortaya çıkaran işlemin mükellefler bakımından Vergi Usul Kanunu’nda sayılan belgelerle tevsik zorunluluğunu ortadan kaldırmamaktadır.

Banka veya PTT Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen belgeler işlemi (hizmeti) değil buna ilişkin tahsilat ve ödemeyi tevsik etmektedir. İşleme ilişkin olarak borçlanılan tutarın kiraya verenin mükellef olması halinde düzenleyeceği fatura, mükellef olmaması halinde ise düzenlenecek gider pusulası ile tevsiki zorunlu bulunmaktadır.


Bookmark and Share

Vote: 0.0/5
Back to content