Kira beyannamesi nedir? - Bültenlerimiz - eYMM Eser Sevinç Yeminli Mali Müşavir

İçeriğe git

Kira beyannamesi nedir?

eYMM Eser Sevinç Yeminli Mali Müşavir
Yayınlayan içinde Vergi ·
Tags: kiragayrimenkulgelirvergibeyanname
Kira beyannamesi
 
Kira beyannamesi vermek zorunda olanlar internet üzerinden 2018 kira beyannamesi verebilir. Ne kadar vergi ödeneceği konusunda kiravergi.ymm.net adresindeki hesaplama programından yararlanabilirsiniz.
 
Gelir Vergisi Kanunu’nda belirtilen mal ve hakların kiraya verilmesi karşılığında elde edilen gelirler “gayrimenkul sermaye iradı” olarak ifade edilir ve belli koşullar altında gelir vergisine tabi tutulur.
Mart ayı ile birlikte kira gelirlerinin beyanı başlamış oldu. 2017 yılında elde edilen kira gelirleri en geç 25 Mart’a kadar beyan edilip, mart ve temmuz ayı içerisinde 2 eşit taksitte ödenir.

 
Sadece Mesken Kira Geliri Elde Edenler Hangi Hallerde Beyanname Verirler ?
 
Mesken kira geliri elde edenler elde ettikleri kira gelirinin 2017 yılı için istisna tutarı olan 3.900 TL’yi aşması halinde kira beyannamesi verirler. 2017 yılı içerisinde 3.900 TL ve altında mesken kira geliri elde edenler beyanname vermek zorunda değildir.
 
2017 yılı için konut geliri istisna tutarı 3.900 TL’dir. İstisna tutarından başka giderler de kira gelirinden indirilebilir. Giderlerin belirlenmesinde iki yöntem vardır.
 
Götürü Gider Yöntemi: Bu usulde belge aranmaksızın kira gelirlerinden istisna tutarı düşüldükten sonra kalan tutarın % 15’i götürü gider olarak hasılattan indirilir.
 
Gerçek Gider Yöntemi: Bu usulün seçilmesi durumunda, kira gelirinden Gelir Vergisi Kanunu’nda belirtilen giderler indirilebilir. Ancak, bu giderlerin vergiden istisna edilen tutara isabet eden kısmı indirilemez. İndirim konusu yapılan giderlerin belgelendirilmesi zorunlu olup, bu belgelerin 5 yıl süresince saklanması gerekmektedir. Örneğin, sahibi bulundukları konutları kiraya verenler gerçek gider yöntemini seçmesi durumunda oturdukları konut veya lojman için ödedikleri kira bedelini gider olarak düşebilirler.
 

 
Sadece İşyeri Kira Geliri Elde Edenler Hangi Durumlarda Beyanname Verirler ?
 
Vergi kesintisine (tevkifata) tabi işyeri kira gelirleri elde edenler, kira gelirlerinin brüt tutarı 2017 yılı için beyanname verme sınırı olan 30.000 TL’yi aşması halinde beyanname verirler. Pek çok işyeri kira geliri bu kategoridendir. Ancak, nadir olarak vergi kesintisine tabi olmayan işyerlerinden kira geliri elde edenler mevcut olup, 2017 yılı için beyanname verme sınırı olan 1.600 TL’yi aşması halinde beyanname verirler.

 
İşyeri İle Birlikte Mesken Kira Geliri Elde Edenler Hangi Durumlarda Beyanname Verirler ?
 
İşyeriyle birlikte mesken kira geliri elde edilmesi halinde mesken kira gelirinin 3.900 TL istisna tutarı düşüldükten sonraki kalan tutarı ile işyeri kira geliri toplamının brüt tutarının 30.000 TL yi aşması halinde mükellefler hem işyeri hem de mesken kira gelirini beyan etmek zorundadır. Mesken kira geliri eğer 3.900 TL tutarının altında ise toplamaya dahil edilmez.
 
Hisseli gayrimenkullerde kira gelirinin vergilendirilmesinde, şahıslardan her biri sadece kendi hissesine karşılık gelen kira gelirini beyan etmesi gerekir.
 
Meskenlerde elde edilen kira gelirleri beyan edilmez veya eksik beyan edilirse, 2017 yılı için 3.900 TL’lik istisnadan yararlanılamaz. Ancak idarece herhangi bir tespit yapılmadan önce, süresinde beyan etmedikleri veya süresinde verdikleri beyannamede yer almayan konut kirası gelirlerini, kendiliklerinden, süresinden sonra verecekleri beyanname ile beyan edenler söz konusu istisnadan yararlanabilirler. Kira gelirinin beyan edilmediğinin veya eksik beyan edildiğinin vergi dairesince tespit edilmesi halinde, vergi dairesi tarafından cezalı tarhiyat yapılır.

Bookmark and Share

Oylayınız: 0.0/5
Yeminli Mali Müşavir Eser Sevinç tarafından hazırlanmıştır.
İçeriğe dön