KDV ve Muhtasar Beyannamelerinde Değişiklik Yapıldı - Bültenlerimiz - Tek Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti.

İçeriğe git

KDV ve Muhtasar Beyannamelerinde Değişiklik Yapıldı

Tek Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti.
Yayınlayan içinde Vergi ·
Tags: KDVbeyanname

Gelir İdaresi Başkanlığınca, KDV1 Beyannamesinde ve MUH, MUH30 ve MUHGVK281 Beyannamelerinde aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır. Aşağıda belirtilen beyannameleri vermesi gereken mükelleflerin güncel Beyanname Düzenleme Programı'nı "Gerekli Programlar" bölümünden indirip yeniden bilgisayarlarına kurmaları gerekmektedir.

KDV1 Beyannamesinde Yapılan Değişiklik
Beyannamede yapılan değişiklikle, DİİB veya Geçici 17 kapsamında alım yapıp ihraç kaydıyla (KDV Kanunu 11/1-c) teslimde bulunan mükelleflerin iadesini talep edemeyecekleri KDV’nin indirim hesaplarına dahil edileceği döneme ilişkin düzenlemeye gidilmiştir
:  Dönem ihraç kayıtlı teslim bedeli üzerinden hesaplanan ancak tahsil edilmeyen KDV tutarından düşülen bu tutar, ihracatın gerçekleşmesi beklenilmeden tesliminde yapıldığı dönem devir KDV tutarına eklenecektir. Ayrıca, iadesi talep edilemediği için indirim hesaplarına aktarılan tutar için mükelleflerin herhangi bir dilekçe vermesine gerek bulunmamaktadır.

MUH, MUH30 ve MUHGVK281 Beyannamelerinde Değişiklik
Muhtasar Beyannamesi MUH, MUH30 ve MUHGVK281 Beyannamelerinde değişiklik yapılmıştır
: Ekler Kısmında İşyeri / İşçi Bilgileri kulakçığı eklenmiştir. Bu bölümde bulunan işyeri kodu bilgisine İnternet Vergi Dairesinden https://intvd.gib.gov.tr Sorgulamalar/Şube Bilgileri Sorgulama kısmından ulaşabilirsiniz.

Anımsanacağı üzere, 413 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca 2012 yılından itibaren, yılda bir kez "Mükellef bilgileri bildirimi" verilmekteydi. 17 Ocak 2015 tarih ve 29239 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 444 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 413 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yürürlükten kaldırılarak mükellef bilgileri bildirimi uygulamasına son verilmiştir.


Bookmark and Share

Oylayınız: 0.0/5
2019 - Tek Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti.
YMM.Net
Maslak Mah. Maslak Meydan Sok. Beybi Giz Plaza No:1 Dai:55 Sarıyer İstanbul
İçeriğe dön