Kayıtlı Sermaye Sistemi - Bültenlerimiz - eYMM Eser Sevinç Yeminli Mali Müşavir

İçeriğe git

Kayıtlı Sermaye Sistemi

eYMM Eser Sevinç Yeminli Mali Müşavir
Yayınlayan içinde SPK ·
Tags: kayıtlısermayehalkaaçılmaTTK

Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği Yayımlandı.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından, ortaklıkların kayıtlı sermaye sistemine geçişini ve sistem içinde uymaları gereken esaslar ile kayıtlı sermaye sisteminden çıkma ve Kurulca çıkarılma esaslarını düzenleyen Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği (II-18.1) yayımlandı.
25 Aralık 2013 tarihli ve 28862 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Tebliğ
'e göre;
1) Halka açılma öncesinde, Türk Ticaret Kanunu uyarınca kayıtlı sermaye sistemine geçmiş olan ortaklıkların, esas sözleşmelerini Tebliğ hükümleri ile uyumlaştırmaları gerektiği düzenlenmektedir.
2) Kurulca 5 yıl süreyle geçerli olmak üzere verilecek kayıtlı sermaye tavanı, ortaklıkların özkaynakları veya sermayesinden yüksek olanının 5 katını aşamayacaktır.
3) Kayıtlı sermaye sistemindeki ortaklıklarda yönetim kuruluna verilen 5 yıllık yetki süresinin sonunda, yönetim kurulunun yeni bir süre için genel kuruldan yetki almamış olması halinde, bu ortaklıklar tarafından yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamayac
aktır.
4) Her tür iç kaynak ile kar payının sermayeye ilave edilmesi suretiyle ve birleşme, bölünme ve benzeri genel kurul kararı gerektiren işlemler sonucunda, kayıtlı sermaye tavanının her bir tavan kapsamında bir defaya mahsus olmak üzere aşılabil
ecektir.
Söz konusu Tebliğe aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.
Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği (II-18.1)Bookmark and Share

Oylayınız: 0.0/5
Yeminli Mali Müşavir Eser Sevinç tarafından hazırlanmıştır.
İçeriğe dön