Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği - Tax Bulletins - Tek Auditing and Sworn-in CPA Ltd.

Go to content

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği

Tek Auditing and Sworn-in CPA Ltd.
Published by in Vergi ·
Tags: KDVtebliğ

26.04.2014 tarih ve 28983 sayılı Resmi Gazete'de Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği yayımlanmıştır.

Bu Tebliğin konusunu, 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun ilgili maddeleri ile 13/2/2011 tarihli ve 6111 sayılı Kanunun geçici 16 ncı ve 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 120 nci maddelerinin Maliye Bakanlığına verdiği yetkiler çerçevesinde bu ve diğer Kanunlarda yapılan düzenlemeler ile 3065 sayılı Kanunun uygulanmasına ilişkin açıklamalar oluşturmaktadır.
Söz konusu Genel Uygulama Tebliğine ulaşmak için tıklayınız.


Bookmark and Share

Vote: 0.0/5
Back to content