Kasa ve Ortaklardan Alacaklar Hesabına Uygulanacak Af - Bültenlerimiz - Tek Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti.

İçeriğe git

Kasa ve Ortaklardan Alacaklar Hesabına Uygulanacak Af

Tek Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti.
Yayınlayan içinde Vergi ·
Tags: vergiaffıkasaalacak

Kasa ve Ortaklardan Alacaklar Hesabına Uygulanacak Af
Kasa ve Ortaklardan Alacaklar Hesabına ait bakiyelerin 31.12.2013 tarihli bilançolarda yer alması şarttır. Bilanço esasına göre defter tutan kurumlar vergisi mükellefleri, 31/12/2013 tarihi itibarıyla düzenledikleri bilançolarında görülmekle birlikte işletmelerinde bulunmayan kasa mevcutları ve işletmenin esas faaliyet konusu dışındaki işlemleri dolayısıyla (ödünç verme ve benzer nedenlerle ortaya çıkan) ortaklarından alacaklı bulunduğu tutarlar ile ortaklara borçlu bulunduğu tutarlar arasındaki net alacak tutarlarını 31 Aralık 2014 tarihine kadar vergi dairelerine beyan etmek suretiyle kayıtlarını düzeltebilirler.

Adat Hesaplaması
31.12.2013 tarihli bakiyeler sadece af kapsamındadır. Örneğin  31 Aralık 2014 tarihinde aftan yararlanarak 100 Kasa hesabının bakiyesini kapatan bir işletme aftan yararlandığı tarihe kadar olan kısım için kısmi adat hesaplaması yapacaktır. Kanuna göre 100 Kasa ve 131 Ortaklardan Alacaklar hesabının sadece 31.12.2013 tarihli bakiyesi yok edilmekte olup aftan yararlanıldığı güne kadar olan kısım için adat hesaplaması yapılacaktır.
Vergi Gider Kaydedilebilir Mi?
Ödenen %3 vergi gelir veya kurumlar vergisinden mahsup edilmez; beyan edilen tutarlar ve ödenen vergiler, kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak kabul edilmez. Beyan edilen tutarlar nedeniyle ilave bir tarhiyat yapılmaz. Mükelleflerinin bu beyanları nedeniyle 2014 yılı geçici vergi beyannamelerinde düzeltme gerektiği takdirde, düzeltme işlemleri beyanname verme süresi içinde yapılır ve düzeltme işlemleri nedeniyle herhangi bir ceza veya faiz aranmaz.


Bookmark and Share

Oylayınız: 0.0/5
2019 Tek Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti.
Maslak Mah. Maslak Meydan Sok. Beybi Giz Plaza No:1 Dai:55 Sarıyer İstanbul
Tek Bağımsız Denetim ve YMM Ltd. Şti.
İçeriğe dön