Kasa ve Ortaklar Cari Hesabının Affında Son Gün 31.12.2014'tür. - Tax Bulletins - Tek Auditing and Sworn-in CPA Ltd.

Go to content

Kasa ve Ortaklar Cari Hesabının Affında Son Gün 31.12.2014'tür.

Tek Auditing and Sworn-in CPA Ltd.
Published by in Vergi ·
Tags: vergiaffıkasacariortaklar

Kasa ve Ortaklar Cari Hesabının Affında Son Gün 31.12.2014'tür.

31.12.2013 tarihli bilançoda yer aldığı halde işletmede mevcut olmayan Kasa Hesabı bakiyesi ile Ortaklar Cari Hesabının bakiyesinin (Ortaklardan Net Alacaklar) beyan edilmesi suretiyle yasal kayıtların gerçeğe uygun hale getirilmesine olanak sağlanmaktadır. Bu konudaki son başvuru tarihi 31 Aralık 2014 tarihidir. Beyana konu tutarlar 1 Seri No.lu Bazı Alacakların 6552 Sayılı Kanun Kapsamında Yeniden Yapılandırılmasına Dair Genel Tebliğin ekinde yer alan beyanname (EK:5) ile kurumlar vergisi yönünden bağlı olunan vergi dairelerine beyan edilecektir.

Ayrıca, Kurumlar vergisi beyannamelerini elektronik ortamda vermek zorunda olan mükellefler beyannamelerini elektronik ortamda, elektronik ortamda beyanname ve bildirim verme zorunluluğu bulunmayan mükellefler ise kâğıt ortamında beyan edebileceklerdir.

Beyan edilen tutarlar üzerinden %3 oranında vergi hesaplanacak ve hesaplanan vergi 31 Aralık 2014 tarihine kadar ödenebilecektir.


Bookmark and Share

Vote: 0.0/5
Back to content