Karşıt incelemenin zorunlu olduğu ve olmadığı haller - Yazılarımız - YMM.Net

YMM.Net
Tek Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti.
YMM Eser Sevinç, E. Maliye Başmüfettişi
Atatürk
YMM.Net
İçeriğe git

Karşıt incelemenin zorunlu olduğu ve olmadığı haller

YMM.Net
Yayınlayan içinde Vergi ·
Tags: karşıtincelemetutanak%80
27, 29 ve 41 No.lu SM, SMMM ve YMM Genel Tebliği’nin II. Bölümü uyarınca KDV iadesi işlemlerinde yeminli mali müşavirler tarafından yapılacak karşıt incelemelere ilişkin limitler aşağıdaki gibidir:
  
01.01.2019 Tarihinden İtibaren   Düzenlenen Belgeler
Karşıt İnceleme Yapılmasının Zorunlu Olmadığı Haller 36.000,00 TL
Bir Mükelleften Bir Aylık Dönemde Yapılan Mal / Hizmet Alımları Toplamının Aşması Halinde Karşıt İnceleme
Yapılması Gereken Limit 106.000,00 TL
        
01.01.2020 Tarihinden İtibaren   Düzenlenen Belgeler
Karşıt İnceleme Yapılmasının Zorunlu Olmadığı Haller 44.000,00 TL
Bir Mükelleften Bir Aylık Dönemde Yapılan Mal / Hizmet Alımları Toplamının Aşması Halinde Karşıt İnceleme
Yapılması Gereken Limit 130.000,00 TL
        
01.01.2021 Tarihinden İtibaren   Düzenlenen Belgeler           
Karşıt İnceleme Yapılmasının Zorunlu Olmadığı Haller 48.000,00 TL           
Bir Mükelleften Bir   Aylık Dönemde Yapılan Mal / Hizmet Alımları Toplamının Aşması Halinde Karşıt   İnceleme
Yapılması Gereken Limit 142.000,00 TL
   
Bir aylık dönemde mükellef kurumdan alınan mal ve hizmet alımlarının toplamının yukarıda bahsedildiği şekilde söz konusu limitleri aşması halinde anılan mükellef nezdinde karşıt inceleme yapılması gerekir.
 
Öte yandan, indirilecek KDV’nin %80 veya daha fazlasına tekabül eden mal ve hizmet alımları ile ilgili karşıt incelemelerin yapılması zorunludur. Genel ve katma bütçeli idarelerden, belediyelerden ve il özel idarelerinden veya en az %51 ya da daha fazla hissesi bu kurumlara ait olan kuruluşlardan yapılan mal ve hizmet alımları için yukarıdaki sınırlara bağlı kalmaksızın inceleme yapılması zorunlu değildir.
 
29 No.lu SM, SMMM ve YMM Genel Tebliği’nde; “Öte yandan, karşıt inceleme ve teyit tutanaklarının tasdik raporuna eklenmesi konusundaki düzenlemeler 20(7) ve 27 sıra no’lu Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliğleri ile yapılmıştır. Buna göre, tutanak sayısının fazla olduğu hallerde sırasıyla en yüksek mal ya da hizmet alımlarına ilişkin 10 tutanağın rapora eklenmesi yeterli olacaktır. Tutanak sayısının 10 tutanaktan az olduğu hallerde mevcut karşıt inceleme ve teyit tutanaklarının tasdik raporuna eklenmesinin yeterli olacağı tabiidir.” hükümlerine yer verilmiştir. Yine bahsi geçen bu on firmadan kastedilenin yazımızın önceki bölümlerinde bahsi geçen 26.10.2003 tarih ve B.07.0.GEL.0.32/3223- sayılı özelgede yer aldığı şekilde en yüksek tutarlı ilk on faturanın olduğu anlaşılmaktadır.

Ayrıca Mezkur Tebliğin % 80 incelemeye ilişkin açıklamaların yer aldığı bölümde “İndirilecek KDV’nin üçte biri veya daha fazlasının karşıt inceleme zorunluluğu kapsamı dışında bırakılan mal veya hizmet alımlarından kaynakladığı hallerde karşıt inceleme zorunluluğu kapsamı dışında bırakılan mal ve hizmet alımları ile ilgili indirilecek KDV’nin yarısına tekabül eden mal ve hizmet alımları ile ilgili karşıt inceleme yapılması yeterli olacaktır. Bu durumda karşıt inceleme kapsamındaki mal ve hizmet alımlarına ilişkin karşıt incelemelerle %80 oranının sağlanması ile yetinilmesi mümkün bulunmaktadır. Şu kadar ki, karşıt inceleme kapsamında bulunan mal ve hizmet alımları tutarı ile %80 oranına ulaşılamadığı hallerde bu oranın sağlanıp sağlanmadığı dikkate alınmayacaktır.” denilmektedir. Bu durumda karşıt inceleme kapsamındaki mal ve hizmet alımlarına ilişkin karşıt incelemelerle %80 oranının sağlanması ile yetinilmesi mümkün bulunmaktadır. Şu kadar ki, karşıt inceleme kapsamında bulunan mal ve hizmet alımları tutarı ile %80 oranına ulaşılamadığı hallerde bu oranın sağlanıp sağlanmadığı dikkate alınmayacaktır.


YMM.Net
Resmi web sitesi
Tek Bağımsız Denetim ve
Yeminli Mali Müşavirlik
Limited Şirketi
Eser Sevinç tarafından hazırlanmıştır.
YMM Eser Sevinç
E. Maliye Başmüfettişi
YMM.Net
İçeriğe dön